Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespół drażliwego jelita (irritable bowel syndrome, IBS)

  Zespół ten został wyodrębniony na Kongresie Gastroenterologicznym w Rzymie w 1988 r. jako jedno z zaburzeń czynnościowych jelita grubego. Zgodnie z obecnymi kryteriami zespół ten można rozpoznać na podstawie utrzymujących się powyżej 3 miesięcy okresowych bólów brzucha z towarzyszącymi objawami; są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /7 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy ośrodkowego układu nerwowego

  Guzy ośrodkowego układu nerwowego są po białaczkach drugimi co do częstości nowotworami u dzieci. Najczęściej rozpoznaje się je pomiędzy 2 a 3 oraz 5 a 10 rż.

  Ze względu na umiejscowienie guzy o.u.n. dzieli się na guzy wewnątrz-czaszkowe i guzy rdzenia kręgowego. Z kolei guzy wewnątrzczaszkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości

  Niedokrwistość to stan chorobowy, który charakteryzuje się obniżonym stężeniem hemoglobiny i/lub obniżoną liczbą erytrocytów we krwi w odniesieniu do wartości uznanych za prawidłowe w danym okresie wieku rozwojo-

  Podział niedokrwistości. Niedokrwistości występujące u dzieci można podzielić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /21 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerczak zarodkowy (guz Wilmsa)

  Jest to drugi co do częstości, po guzach o.u.n., guz lity i najczęstszy nowotwór złośliwy nerek u dzieci. Około 20% zachorowań ma miejsce w 1 rż, i aż 90% do 7 rż. W 5-10% zachorowań guz jest obustronny. Guzowi Wilmsa w ok. 15% towarzyszą zaburzenia somatyczne, takie jak wady układu moczowo-płciowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaza krwotoczna małopłytkowa

  Skaza krwotoczna małopłytkowa charakteryzuje się obecnością mniej lub bardziej licznych drobnych wybroczyn w skórze, z tendencją do tworzenia się wylewów w obrębie śluzówek jamy ustnej i spojówek oraz skłonnością do si-niaczenia. Mogą wystąpić krwawienia z nosa i71ub z dziąseł oraz groźne dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Objawy charakterystyczne: biegunki (96%) z domieszką krwi i/lub śluzu (91%) z towarzyszącym uczuciem parcia na stolec. Objawy niecharakterystycz-ne: bóle brzucha (91%), gorączka (85%), utrata masy ciała (30%). Niekiedy choroba rozpoczyna się objawami pozajelitowymi (stawowe, skórne, oczne). W obrazie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia

  Zaburzenia rytmu serca stanowią coraz większy problem w kardiologii dziecięcej. W Europie rocznie przybywa ok. 5000 dzieci z zaburzeniami rytmu serca.

  Metody diagnostyczne

  W wywiadach od rodziców lub pacjenta zwraca uwagę występowanie: uczucia niemiarowej czynności serca lub bólu w klatce piersiowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza (cystic fibrosis) choroba uwarunkowana genetycznie, mo- " nogenowo, dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Jej przyczyną są mutacje genu CFTR. (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), odpowiedzialne za nieprawidłową funkcję przezbłonowego transportu jonów, co w konsekwencji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /5 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komorowe zaburzenia rytmu

  Są to przedwczesne pobudzenia dodatkowe powstające w komorach, charakteryzujące się innym ukształtowaniem zespołów QRS niż rytmu podstawowego. Nie ma załamka P przed zespołem QRS, a załamki T i odcinek ST są odwrócone w stosunku do zespołów QRS (ryc. 14.7). Dodatkowe pobudzenia komorowe mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wydłużonego QT

  Jest to, jak wynika z nazwy, patologia nie tylko zapisu EKG (ryc. 14.8), lecz przede wszystkim zespół objawów o znaczeniu klinicznym, polegających na predyspozycji do występowania wielokształtnego częstoskurczu komorowego, migotania komór i nagłej śmierci sercowej. Zespól wydłużonego QT może być wrodzony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 099

  praca w formacie txt

Do góry