Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  DIETOTERAPIA

  Leczenie za pomocą odpowiednio dobranej diety. Z reguły dietoterapia niejest stosowana samodzielnie, choć czasem stanowi podstawę stosowanejprocedury terapeutycznej. Coraz bardziej też lekarze i żywieniowcyskłaniają się do poglądu, że pojęcie dietoterapia zostało nadmiernierozszerzone, a człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŚWIADCZENIA SZCZYTOWE

  Rodzaj psychoterapii opracowanej przez Paula Bindrima z Los Angeles,opartej na idei czołowego przedstawiciela psychologii humanistycznejAbrahama Maslowa, wg której w pamięci każdego człowieka utrwalają się zeszczególną mocą różne wspaniałe przeżycia. Przeżycia te mogą być wprocesie terapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirometria

  spirometria; technika pomiaru tzw. pojemności życiowej płuc, polegająca na wydmuchiwaniu przez badanego pełnej zawartości powietrza z płuc, którą mierzy się w cm3. S. stosowana j»sst powszechnie w poradniach lekarskich dla sportowców i gabinetach medycyny szkolnej. Oddaje także usługi diagnostyczne w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splątanie

  splątanie; amencja; zespół splątanio-wy; głębokie zaburzenie świadomości połączone z upośledzoną lub zniesioną orientacją w czasie, miejscu i otoczeniu. Zaburzenia świadomości okresowo pogłębiają się, mogą wystąpić omamy, urojenia, stany podniecenia lub osłupienia. Objawy s. narastają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność lecznicza

  społeczność lecznicza; świadome oddziaływanie na organizację instytucji leczniczej w celu ukształtowania ze wszystkich jej pracowników i pacjentów zintegrowanej grupy społecznej, która wspólnie dąży do dostarczenia jej członkom sytuacji życiowych uczących prawidłowego współżycia z ludźmi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport amputowanych

  sport amputowanych ;(-> grupa startowa inwalidów I I I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego osób z amputacjami kończyn. W wielu klinikach po I wojnie . światowej współzawodnictwo w stosowanych ćwiczeniach fizycznych uatrakcyjniało proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /6 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport głuchych

  sport głuchych; (-> grupa startowa inwalidów II), zespół ujętych regulaminowo konkurencji mających charakter rekreacyjny łub współzawodnictwa sportowego osób niesłyszących lub o bardzo znacznym upośledzeniu ostrości słuchu. S. g. w sposób zorganizowany powstał w Polsce w 1922 r. jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport inwalidów

  sport inwalidów; uprawiany od wieków w celach rozrywkowych bywa skutecznie stosowany w rehabilitacji inwalidów — w formach usprawniania leczniczego, przystosowania do życia (np. ociemniałych) przez rekreację fizyczną itp. S. i. to dość wierne odbicie przyjętych w społeczeństwie różnych form...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /3 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirografia

  spirografia; badanie czynnościowe płuc za pomocą spirografu pozwalające określić i zarejestrować podział powietrza w płucach, pojemność życiową, wentylację minutową, spoczynkową i maksymalną oraz wskaźniki dynamiczne mierzone z krzywej natężonego wydeohu i korelujące ze stanem oporu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjoterapia

  socjoterapia; metoda postępowania terapeutycznego polegająca na wykorzystywaniu pozytywnego wpływu, jaki może wywrzeć na człowieka oddziaływanie grupy. S. ma duże znaczenie przy stymulowaniu zdolności przystosowania społecznego, zwłaszcza w przypadku tych osób, które były wskutek różnych przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry