Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Staw nadgarstkowy protezy kończyny górnej

  staw nadgarstkowy protezy kończyny górnej; łączy końcówkę protezową (-> końcówka wyspecjalizowana, -> hak chwytny, ręka protezy kończyny górnej) z przedramieniem protezy oraz spełnia funkcję pozwalającą na zmianę ustawienia końcówki, stosownie do potrzeb i możliwości rozwiązania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw rzekomy

  staw rzekomy;pseudoarthrosis; powstaje w wyniku braku zrostu kostnego, po wielu miesiącach bezskutecznie przedłużonego unieruchomienia. Cechuje się bezbolesną patologiczną ruchomością w miejscu złamania, niekiedy z miejscowym obrzękiem, zwiększeniem ucieplenia skóry, upośledzeniem czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skokowy protezy kończyny dolnej

  staw skokowy protezy kończyny dolnej; łączy -> stopę protezy kończyny dolnej z częścią goleniową protezy i umożliwia ruchy zginania grzbietowego oraz podeszwowego stopy. Niektóre konstrukcje umożliwiają ruchy pronacji i supinacji. Ruchy stopy kontrolowane są za pomocą amortyzatorów elastycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw barkowy protezy kończyny górnej

  staw barkowy protezy kończyny górnej; łączy ramię i część barkową protezy oraz spełnia funkcje pozwalające na zmianę ustawienia ramienia protezy, stosownie do potrzeb i możliwości rozwiązania. Dotyczy to głównie ustawienia ramienia w zgięciu i wyproście, a w niektórych rozwiązaniach w pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypie ruchowe

  stereotypie ruchowe; ruchy bezcelowe wykonywane przez osoby z zaburzeniami w zachowaniu, powtarzane i nie mające funkcjonalnego znaczenia. Należą do nich: kiwanie się, kołysanie, podskakiwanie, machanie rękami, obracanie się, potrząsanie głową, rękami itp. S. r. występują u osób upośledzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Statyczność ciała

  statyczność ciała; stan zrównoważenia danego ciała względem punktu (płaszczyzny) podparcia lub zawieszenia. W odniesieniu do pozycji ciała przy dolnym oporze, gdy OSC znajduje się powyżej punktu podpartego (płaszczyzny podparcia) to s. c. jest wprost proprocjonalna do wielkości masy, wielkości pola...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starość społeczna

  starość społeczna; ograniczenie się jedynie do roli człowieka starego. Istota określenia s. s. wiąże się z definicją roli społecznej przyjętej przez społeczeństwo wobec człowieka starego. S. s. jest ściśle uwarunkowana kulturowo i podlega przemianom wraz ze zmianami w obyczajowości i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary człowiek

  stary człowiek; pojęcie niejednoznaczne zarówno w potocznym, jak i naukowym rozumieniu. Według kryterium ekonomicznego — to człowiek, który osiągnął wiek emerytalny. W praktyce społecznej kryterium to funkcjonuje w zasadzie powszechnie, jest ono bowiem najbardziej jednoznaczne. wymierne, a także i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzenie się

  starzenie się; jedna z faz życia. Każda żywa materia podlega temu procesowi i starzejąc zmienia się. S. się może być rozpatrywane w aspektach : biologicznym, społecznym i psychicznym. Zaczyna się w momencie urodzin i kończy z chwilą śmierci. Przejście od dojrzałości do starości jest płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starzy ludzie w Polsce

  starzy ludzie w Polsce; przyjmując, zgodnie ze statystykami ONZ, za kryterium starości wiek kalendarzowy, to jest osiągnięcie 65 roku życia, według danych na rok 1982 było w Polsce 10,1% ludzi starych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat widać stopniowy proces starzenia się społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /10.01.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt

Do góry