Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Bunnella

  system konstrukcyjny Bunnella; system konstrukcyjny ortezy kończyn górnych, którego elementami są zespoły płytkowo-dźwigniowe wspomagane taśmami elastycznymi. Pozwala on na indywidualne wykonywanie korekcyjnych ortez ręki. Stosowany w leczeniu usprawniającym ograniczeń ruchów w stawach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergia mięśniowa

  synergia mięśniowa; współdziałanie wielu grup mięśniowych w wykonaniu czynności ruchowej. W patologii — niemożność wykonania izolowanych ruchów czynnych, obecność -> współruchów patologicznych. Na przykład w przypadku niedowładu ośrodkowego kończyny górnej, przy próbie zgięcia przedramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synteza mowy

  synteza mowy; eksperymentalne rekonstruowanie dźwięków mowy za pomocą specjalnie w tym celu opracowanego aparatu (syntetyzatora). S. m. pozwala wyodrębniać poszczególne elementy mowy. które następnie poddaje się szczegółowej analizie, aby lepiej poznać główne determinanty zrozumiałości, barwy itp...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka w pedagogice specjalnej

  systematyka w pedagogice specjalnej; w okresie międzywojennym bazuje na teorii H. Hanselmanna, który wszystkie upośledzenia dzieli na trzy grupy, a mianowicie: zahamowanie i zaburzenia percepcji, asocjacji i ekspresji. Odpowiednio wyróżnia trzy działy pedagogiki specjalnej, tj.: wychowanie jednostek z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System fonologiczny

  system fonologiczny; charakterystyczny dla danego języka zespół cech dźwiękowych, na którym oparty jest fonetyczny kod językowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnał w pracy

  sygnał w pracy; z ergonomicznego punktu widzenia jest nośnikiem informacji, wiadomości o stanach rzeczy i zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz, np. układu człowiek-maszyna. Sygnałem będzie więc zarówno obraz obserwowanych części maszyny lub obrabianego przedmiotu, spostrzeżony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulator

  stymulator; funkcjonalna orteza elektryczna wytwarzająca kontrolowane impulsy elektryczne dla wybranych mięśni lub nerwów pozbawionych dopływu bodźców fizjologicznych. Może być wykorzystany, np. do: kontrolowanej aktywizacji porażonych mięśni anty grawitacyjnych kończyn dolnych, umożliwiając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie guzowate

  stwardnienie guzowate; choroba Bourneville'a; przekazywana za pomocą genów dominujących, charakteryzuje się — jak inne schorzenia z tej grupy — guzkami występującymi na twarzy, przybierającymi w swym ułożeniu najczęściej kształt motyla. W s. g. istnieje skłonność do chorób nowotworowych narządów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sublimacja

  sublimacja; opisywany przez Z. Freuda proces psychiczny, dzięki któremu prymitywniejsze formy zaspokajania popędów są zastępowane wyższymi, bardziej akceptowanymi społecznie. S. traktuje się także jako mechanizm obronny osobowości i reakcję na frustrację, która przyjmuje formy związane z wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane

  stwardnienie rozsiane; sclerosis multiplex, (SM); najczęstsza z chorób demielinizacyjnych, o nie wyjaśnionej etiologii (wiele badań wskazuje na jej autoimmunizacyjny charakter, byc może w przebiegu zakażenia wirusem odry (?), „subwirusem" (?). Klinicznie charakteryzuje się objawami wielo-ogniskowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry