Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla przewlekle chorych

  szkolnictwo dla przewlekle chorych; organizowane jest w zakładach leczniczych, tj. szpitalach i sanatoriach, gdzie dziecko przebywa okresowo, a także w zakładach specjalnych podległych MOiW. Zorganizowane formy opieki wychowawczej w zakładach leczniczych pojawiają się w okresie I wojny światowej (Stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przywarsztatowe inwalidów

  szkolenie przywarsztatowe inwalidów; forma niżej kwalifikowanego -> przygotowania inwalidów do pracy umożliwiająca im opanowanie niezbędnych praktycznych umiejętności do wykonywania pracy na określonym stanowisku, nie dająca formalnych kwalifikacji zawodowych. Zakres tych umiejętności ograniczony jest z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System zatrudnienia inwalidów

  system zatrudnienia inwalidów; system nakładający na zwykłe zakłady pracy obowiązek zatrudnienia pewnego procentu (1 - 3%) inwalidów. Regulują to odpowiednie przepisy prawne, które określają równocześnie sankcje w stosunku do zakładów uchylających się od tego obowiązku. System ten stosowany jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla upośledzonych umysłowo

  szkolnictwo dla upośledzonych umysłowo; najliczniej rozwinięte ze względu na dość wysoki wskaźnik (3%) upośledzonych umysłowo w społeczeństwie. Pierwszym impulsem do kształcenia upośledzonych umysłowo był eksperyment kształcenia głęboko upośledzonego, tzw. dzikiego z Aveyronu, przeprowadzony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie zawodowe inwalidów

  szkolenie zawodowe inwalidów; niższy poziom kształcenia zawodowego polegający na kształtowaniu prostych umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pewnych czynności zawodowych lub pracy na określonym stanowisku pracy nie dający formalnych kwalifikacji zawodowych. Szkolenie to z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy konstrukcyjne ortez kończyn górnych

  systemy konstrukcyjne ortez kończyn górnych; zestawy gotowych elementów umożliwiające wykonywanie z nich indywidualnych -> ortez kończyn górnych. Najczęściej stosowanymi systemami są systemy: -> Andersona, -> Swansona, -> Engena, ->Bunnella.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla głuchych

  szkolnictwo dla głuchych; prowadzi rewalidację dzieci z takimi ubytkami słuchu, że nie mogą się nim posługiwać w procesie uczenia się mowy artykułowanej. Pierwszą wzmiankę o nauczaniu głuchych znajdujemy w kronikach angielskich z końca XII w. (John Bowerly), następne w wiekach XV (Rudolf...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja trudna

  sytuacja trudna; w procesie pracy może ona wynikać z różnych powodów, np. zadanie jest za wielkie w stosunku do możliwości, nie ma odpowiednich warunków do wykonywania potrzebnych czynności, siły pracownika są nie wystarczające. Wszystkie te czynniki mogą oczywiście działać jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie

  szkolnictwo dla niedostosowanych społecznie; istnieje w zakładach wychowawczych i poprawczych. Pierwszy zakład dla chłopców trudnych i zaniedbanych wychowawczo powstał w 1553 r. w Bridwell w Anglii, a następnie w innych krajach; w Warszawie w 1629 r. Były to wówczas zakłady poprawczo-karne. stosujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szachy niewidomych

  szachy niewidomych; gra indywidualna o charakterze rekreacyjnym; w szczytowym miejscu figury czarne mają nacięcia- lub pinezki umożliwiające zawodnikom odróżnienie dotykiem od figur białych, pod spodem każdej figury znajduje się kołeczek dopasowany do otworków umieszczonych w centralnym punkcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry