Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Szyna Denis-Browne'a

  szyna Denis-Browne'a; szyna redre-syjna stosowana w leczeniu -> stopy końsko-szpotawej. Składa się z części poprzecznej i dwu części bocznych, do których przymocowane są stopy, zwykle za pośrednictwem sznurowanych bucików. But jest tak umocowany do szyny, że nadaje stopie ustawienie pronacyjne z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły życia

  szkoły życia; placówki szkolne przeznaczone do objęcia opieką i wychowaniem rewalidacyjnym dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Do 1960 r. dla dzieci takich przeznaczone były tylko nieliczne zakłady opiekuńczo-wychowawcze. Następnie staraniem Kół TPD organizowano szkoły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyny łokciowe protezy kończyny górnej

  szyny łokciowe protezy kończyny górnej; para szyn przegubowych zastępująca staw łokciowy, względnie współpracująca z zachowanym stawem łokciowym i kikutem przedramienia, przeznaczona do protezy kończyny górnej. Łączą przedramię i ramię protezy. Jedna mocowana jest do zewnętrznych ich ścianek od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyna Engelmana

  szyna Engelmana; szyna dźwigniowa stosowana w korekcji stopy końskiej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /72

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpital psychiatryczny — zadania rehabilitacyjne

  szpital psychiatryczny — zadania rehabilitacyjne; stanowi ważne ogniwo w systemie -> psychiatrycznej opieki zdrowotnej, szczególnie w Polsce, gdzie większość łóżek psychiatrycznych znajduje się w dużych szpitalach, a pośrednie formy opieki są dostępne dla niewielkiej liczby chorych. Pobyt w szpitalu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły zawodowe specjalne

  szkoły zawodowe specjalne; placówki oświatowo-wychowawcze stwarzające młodzieży niepełnosprawnej specjalne warunki do przygotowania się do pracy (zawodu). Aktualnie s. z. specjalne prowadzone są na 2 poziomach: specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej, której ukończenie daje kwalifikacje zawodowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niedowidzących

  szkolnictwo dla niedowidzących; przeznaczone jest dla dzieci, których ostrość wzroku waha się od 1/2 do 1/4 S po korekcji szkłami. Mogą one posługiwać się wzrokiem, ale z dużym ograniczeniem. Po raz pierwszy w 1927 r. II Kongres Opieki nad Ociemniałymi w Królewcu zwrócił uwagę na ich potrzeby i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie inwalidów na kursach

  szkolenie inwalidów na kursach; forma -> przygotowania inwalidów do pracy łącząca w sobie zajęcia teoretyczne i praktyczne. Kursy zawodowe organizowane są w różnych celach: przyuczenia do zawodu (pracy na określonym stanowisku), dokształcenia, czyli uzupełnienia wiadomości zawodowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolnictwo dla niewidomych

  szkolnictwo dla niewidomych; sięga początkami 1784 r., kiedy to Valentin Hauy założył w Paryżu pierwszą szkołę dla niewidomych. Inicjatywa Hauya pobudziła inne kraje, tak że w ciągu XIX w. szkoły dla niewidomych powstawały w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Czechach i in. Początkowo uczono...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkolenie przedzawodowe inwalidów

  szkolenie przedzawodowe inwalidów; wstępna faza -> przygotowania inwalidów do pracy mająca na celu wykształcenie u inwalidy ogólnych form zachowania się w sytuacji pracy, umiejętności i cech osobowości warunkujących wykonywanie pracy. Obejmuje ono wykształcenie umiejętności posługiwania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry