Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tenis stołowy niewidomych

  tenis stołowy niewidomych; gra indywidualna o charakterze rekreacyjnym, wprowadzona do naszego kraju w 1980 r. W grze bierze udział dwóch zawodników; po krótkim przygotowaniu niewidomi mogą grać z osobami niedowidzącymi i widzącymi. Spotkanie składa się z trzech lub pięciu setów; set wygrywa zawodnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarcza do rzutów

  tarcza do rzutów; element wykorzystany w konkurencjach lekkoatletycznych inwalidów -> grupy startowej inwalidów III (amputacje) i IV (paraplegicy); przy rzutach oszczepem do celu przez zawodników niektórych -> klas startowych inwalidów. Tarcza: koło o średnicy 3 ni narysowane kredą, składające się z 8...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria komunikacji

  teoria komunikacji; ogólna teoria funkcjonowania systemu przekazywania informacji, ich kodowania i dekodowania, transmisji i jej zakłóceń. T. k. rozwinęła się pod wpływem poszukiwań technicznych związanych z rozstrzygnięciami strategicznymi podczas II wojny światowej. W praktyce wszystkie kanały...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technicy ortopedyczni

  technicy ortopedyczni; pracownicy techniczni wykonujący przedmioty (lub części) zaopatrzenia ortopedycznego. Należą do nich:

  bandażysta ortopedyczny; osoba posiadająca kwalifikacje do wykonania indywidualnych przedmiotów ortopedycznych w zakresie prac krawieckich, rymarskich, kaletniczych, gorseciarskich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria regulacyjna zachowania Tomaszewskiego

  teoria regulacyjna zachowania Tomaszewskiego; ujmuje podstawowe zasady. i formy organizacji i regulacji zachowania, podkreślając zależność zachowania od różnych układów środowiskowych i aktualnej sytuacji, w jakiej się człowiek znajduje. Procesy przywracania stale zakłócanej równowagi, zwane są w tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika w pedagogice specjalnej

  technika w pedagogice specjalnej; zastosowanie technicznych pomocy w procesie usprawniania zwiększa możliwości kompensacyjne i orientacyjne niewidomych i niedowidzących (środki optyczne), wzmacnia dźwięki umożliwiając głuchym i niedosłyszącym wykorzystanie resztek słuchu oraz komunikowanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka Braille'a

  tabliczka Braille'a; do pisania wypukłym sześciopunktowym alfabetem Braille'a na specjalnym, grubym, miękkim papierze za pomocą „metalowego nakłuwacza". Składa się z dwóch części połączonych zawiasem (rozkładanych jak zeszyt). Spodnia część tabliczki, na której umieszcza się arkusz papieru, ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko społeczne

  środowisko społeczne; ogół jednostek, kręgów społecznych, grup i zbiorowości oraz te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które pozostają z jednostką we wzajemnych oddziaływaniach. Pojęciem szerszym jest otoczenie, obejmuje elementy trwałe i zmienne zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek ciężkości

  środek ciężkości; geometryczny punkt, do którego przyłożona jest wypadkowa siła ciążenia. U człowieka można odpowiednimi metodami mierzyć położenie środków ciężkości poszczególnych członków, np. uda, głowy itp., oraz ogólny środek ciężkości OSC. Położenie OSC zależy od przestrzennego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabliczka do rysowania dla niewidomych

  tabliczka do rysowania dla niewidomych; umożliwia rysowanie lub pisanie znaków wypukłych na folii typu celofan, strapol itp. za pomocą zwykłego długopisu, ołówka lub nakłuwacza używanego do pisania na tabliczkach Braille'a. Tabliczka składa się z cienkiej płytki pilśniowej wyklejonej warstwą gumy o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt

Do góry