Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Transfer

  transfer; wpływ uprzednio wyuczonego materiału na aktualnie przyswajany. Wyróżnia się t. pozytywny — w przypadku dodatniego wpływu, lub t. ujemny — w sytuacji odwrotnej. W warunkowaniu klasycznym generalizacja bodźca odpowiada t. pozytywnemu. Zjawisko t. wykorzystywane jest w procesie rehabilitacji podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tony harmoniczne

  tony harmoniczne; tony wzbogacające swą amplitudą i częstotliwością tzw. ton podstawowy o najniższej częstotliwości, będąc jego wielokrotnością. Występują w muzyce i odnoszą się do głosu śpiewaczego. Od t. h. zależy barwa dźwięku. W przypadku znacznych ubytków słuchu upośledzony jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetraplegia

  tetraplegia; bezwład czterokończy-nowy, zwykle pochodzenia rdzeniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /73

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy czynnościowe

  testy czynnościowe; zestaw prób skonstruowanych w celu ilościowej oceny czynności złożonych (intelektualnych, rozwoju ruchowego dziecka, złożonych czynności ruchowych, np. czynności manipulacyjnych, czynności życia codziennego itp.). Punktacji podlegają umownie przyjęte główne parametry wspólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topektomia

  topektomia; operacyjne usunięcie określonych pól kory mózgowej (stosowane m. in. w leczeniu padaczki, uporczywych bólów, niektórych zaburzeń psychicznych).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętno graniczne

  tętno graniczne; częstość tętna, która odpowiada wielkości poboru tlenu wyrażonej w odsetkach pułapu tlenowego. Ustala się ją podczas wysiłku w warunkach równowagi dynamicznej w zakresie czynności układów krążenia i oddychania. Istnieje graniczna częstość tętna, przy której osiąga się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy funkcjonalne

  testy funkcjonalne; praktyczny i ogólnie dostępny miernik wydolności fizycznej pacjentów, a tym samym efektów realizowanych przez ćwiczenia z działu kinezyterapii ogólnej. T. f. składają się z wielu ćwiczeń dobranych pod kątem ocenianych sprawności, które należy najszybciej i w określonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tlenoterapia

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy przystosowania społecznego

  testy przystosowania społecznego; metody oceny, mającej na celu określenie stopnia niezależności i samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz w interakcji z innymi osobami. Testy oceniające te cechy stosowane są w ośrodkach rehabilitacyjnych w przypadku dzieci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tok ćwiczeń

  tok ćwiczeń; prawidłowy układ ćwiczeń w jednostce ćwiczeń zbiorowych pozwalający na realizację celu zgodnie z fizjologią ogólną wysiłków fizycznych. T. ć. jest trzyczęściowy i składa się z części: wstępnej, głównej i końcowej. Część wstępna ma przygotować narządy i układy do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /874

  praca w formacie txt

Do góry