Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  HIPNODRAMA

  Odpowiednik -> PSYCHODRAMY z zastosowaniem -> HIPNOZY. W hipnodramie wg-> GAPIKA mamy do czynienia z podobnym przebiegiem jak w psychodramie ztym, że zachowania osób zahipnotyzowanych są bardziej spontaniczne, aoni sami są bardziej otwarci i skłonni do zwierzeń i współpracy zprzeprowadzającym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOGRAFIA

  Wg WEP holografia to "metoda zapisu całkowitej informacji o oświetlonymobiekcie, niesionej przez falę elektromagnetyczną (świetlną, radiową,mikrofalową, rentgenowską); polega na równoczesnej rejestracji fazy falii jej amplitudy. Istotą holografii jest przetwarzanie informacji fazowejna amplitudową". Tyle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOTERAPIA

  -> PSYCHOTERAPIA prowadzona w szczególnych warunkach stanuhipnotycznego. Wg -> GAPIKA możliwe są trzy zasadnicze systemy działaniaw hipnoterapii a mianowicie: odreagowanie stłumionych emocji, sugestieterapeutyczne i uczenie się reakcji. W pierwszym przypadku z regułystosowana jest ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOPATIA

  Podwaliny homeopatii kładli w swej teoretycznej i praktycznejdziałalności lekarskiej -> HIPOKRATES i -> PARACELSUS. Pełną doktrynęhomeopatii opracował -> HAHNEMANN, wywodząc nazwę tego kierunku ze słówgreckich: homoion - podobny i patos - cierpienie, a za jej głównąwytyczną przyjmując zasadę:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  Dział medycyny zajmujący się badaniem i analizą wpływu otoczenia nazdrowie człowieka. Higiena praktyczna to system zaleceń dotyczącychzachowania się i postępowania polegającego na unikaniu szkodliwych dlazdrowia czynników oraz wykonywaniu czynności ochraniających iwspierających zdrowie (mycie ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARRIS CLIVE

  Współcześnie działający angielski -> BIOENERGOTERAPEUTA wielokrotnieodwiedzający Polskę. Podczas każdej wizyty przyjmuje wiele tysięcypacjentów. Oddziałuje "przyłożeniem ręki", co ze względu na znaczneliczby pacjentów trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu sekund.

  Jest toprzedmiotem różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPERSTEZJA

  Nadmierna wrażliwość pacjenta (medium) na odczuwanie bólu i innychsilnych wrażeń doznawanych podczas zabiegów bioterapeutycznych(magnetycznych). Niektórzy magnetyzerzy informują, że podczas zabiegówterapeutycznych następuje czasem zjawisko eksterioryzacji wrażliwości,pacjent odczuwa wtedy różne bodźce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HARTOWANIE CIAŁA

  System ćwiczeń fizycznych i zabiegów zwiększających adaptacyjnezdolności organizmu, poszerzające zakres tolerancji na warunkiekstremalne, podnoszące odporność immunologiczną. Hartowanie polegam.in. na systematycznej aktywności fizycznej realizowanej także wskrajnych warunkach atmosferycznych (deszcz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HELIOTERAPIA

  Leczenie kąpielami słonecznymi. Warunkiem skuteczności helioterapii jestodpowiednie dozowanie i stopniowanie. Zbyt intensywne -> OPALANIE jestzdecydowanie szkodliwe, a uzyskana w jego efekcie opalenizna uważanaczęsto za objaw zdrowia jest niestety świadectwem niewiedzy lubbeztroski.

  Natomiast ostrożnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEMOTERAPIA

  Leczenie krwią lub preparatami krwiopochodnymi. Krew bogato wysyconawieloma aktywizującymi substancjami i czynnikami działa jaknajkorzystniejszy zestaw leków. Krew przetacza się podczas operacji bądźwskutek powstania ubytków z innych powodów (krwotoki). Specyficzną formąhemoterapii jest -> AUTOHEMOTERAPIA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt

Do góry