Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  JU - JITSU

  Grupa dalekowschodnich sportów walki zbliżona do zapasów, których celemjest wytrącenie przeciwnika z równowagi, przewrócenie i przytrzymanie na ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOMETRYCZNE ĆWICZENIA

  System ćwiczeń opracowany przez Ilse Buck z Austrii. Izometrycznećwiczenia polegają na napinaniu i rozluźnianiu mięśni zazwyczaj zwykorzystaniem jakichś zewnętrznych oporów (ściana, stół, krzesło), lubpo prostu np. przez zaciskanie pięści. Elementy ćwiczeń izometrycznychodnajdujemy w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI ZDZISŁAW

  Białostocki bioenergoterapeuta stosujący w leczeniu m.in. środkihipnotyczne. Specjalizuje się w leczeniu chorób o podłożu depresyjnym inerwicowym. Współuczestniczył m.in. przy przeprowadzaniu przy pomocy ->HIPNOZY bezbolesnych porodów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JACOBSONA TECHNIKA RELAKSACJI

  Wyjściowym dla techniki relaksacyjnej Jacobsona jest -> STAN NAPIĘCIAwywołany współczesnym trybem życia, a przejawiający się m.in.irytacją, niecierpliwością, podekscytowaniem, odruchami, tikami,nieproporcjonalnymi reakcjami na różne bodźce, uczuciem niepokoju,skurczem krtani, szybkim płytkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRYDODIAGNOSTYKA

  Metoda wykrywania i rozpoznawania chorób na podstawie zmian zachodzącychna tęczówce oka. Sztuka ta była znana już w odległej starożytności.Stosował ją i opisał m.in. lekarz faraona Tutenhamona, El Aks.Największe zasługi w opracowaniu naukowych podwalin współczesnejirydodiagnostyki stworzył Węgier V...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN POTENTIAL MOVEMENT (HPM)

  Ruch ukrytych potencjalnych możliwości ludzkich. Intelektualny ipraktyczny prąd i kierunek poszukiwań nowych możliwości tkwiących wczłowieku, przytłumionych przez skostniały, sformalizowany i pozostającypod dyktatem techniki i mitu o dobrobycie, styl życia. Nurt ten wywodzisię z podstaw psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJA

  Samoobserwacja własnych zachodzących wewnątrz procesów psychicznych.Rozwój zdolności introspekcyjnych i -> SAMOŚWIADOMOŚCI jest w ramachmedycyny niekonwencjonalnej jedną z fundamentalnych zasad leczeniaróżnymi technikami psychoterapeutycznymi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOPLASTIA

  Wg -> OCHOROWICZA: "Ideoplastią nazywamy urzeczywistnienie się wosobniku pewnego wyobrażenia, spełnienia pewnego faktu, wytworzenia siępewnego stanu, a to niezależnie od tego, czy owo urzeczywistnienie byłowywołane przez poddanie osoby drugiej czy przez spełnienie własnego,danego sobie samemu nakazu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYNKT

  Wrodzona zdolność i umiejętność wykorzystywania określonych czynnościzapewniających elementarne możliwości przetrwania danego gatunku. Wśródpodstawowych instynktów wymienia się m.in.: ucieczki, odrzucenia, walki,rodzicielski, seksualny, stadny. Pojęcie instynktu stanowi jeden zzasadniczych elementów ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILORAZ INTELIGENCJI

  Metoda określania zakresu inteligencji polegająca na porównaniu tzw.wieku umysłowego (rozwojowego) dziecka wyrażonego w miesiącach do wiekukalendarzowego i pomnożonego przez 100. Iloraz inteligencji w badaniachza pomocą testów specjalnych określa stan rozwoju funkcji umysłowych w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry