Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  KABALISTYKA

  Wróżenie za pomocą specjalnych kart, wywodzące się z kabały czyli prawaMojżeszowego. W średniowieczu kabalistyka oznaczała sposób interpretacjiBiblii wg ukrytych znaczeń poszczególnych liter i słów. Kabalista orzekana podstawie gematrii (kombinacja liter i ich odpowiedników liczbowych),notariki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUS UZDROWICIEL

  Jezus Chrystus, Syn Boży, z bożej woli czyniący cuda uzdrowienia,których bogate opisy znajdujemy w Ewangelii, nie podlega racjonalnejocenie ani interpretacji z naukowego punktu widzenia. Także Kościółkatolicki uznając i dzisiaj tego typu uzdrowienia za akt nadzwyczajnejłaski nie docieka dróg, na jakich tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAIROS

  Gr. - miara, umiar. Moment, w którym jednostka jest szczególnie podatnana wpływ terapeutyczny. Początek takiego momentu powstaje zazwyczaj wstanie emocjonalnym, który może być spowodowany zarówno załamaniem siędotychczasowego systemu wartości, jak i pod wpływem szczególnieintensywnego przeżycia związanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK CIAŁA

  Koncepcja opracowana przez Allana Pease, wg której ponad 90% informacjii kontaktów między ludźmi odbywa się na drodze niewerbalnej. Analizując sposób zachowania się ludzi, ich gesty, można ocenić ich osobowość,uzdolnienia, a także stan zdrowia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOGA

  Sanskrycki termin oznaczający obszerny systemfilozoficzno-etyczno-cielesny obejmujący doktryny i zasady życiowe,postawy i ćwiczenia ciała, ćwiczenia oddechu. Ich równoległe wyznawanie,zgłębianie i praktykowanie ma na celu osiągnięcie zjednoczenia zuniwwersalną świadomością.

  Joga rozpowszechniła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /2 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAD PSZCZELI

  Wydzielany podczas użądlenia pszczoły produkt przypominający swymskładem chemicznym jad żmii lub kobry. Wprowadzony do tkanki wywołujemiejscową reakcję alergiczną, a także powoduje bliżej nie poznane reakcje odpornościowe organizmu, co w wielu krajach jest jużwykorzystywane dla celów leczniczych.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOGGING

  To nic innego jak po prostu bieg, bieganie, systematyczny treningbiegowy. Podstawy joggingu stworzył -> COOPER. Ze względu nawszechstronność, powszechną dostępność i uniwersalność jogging jest bezwątpienia jedną z najbardziej wartościowych form aktywności fizycznej.Patrz: -> RUCH.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASNOWIDZTWO

  Wg -> KLIMUSZKI "jasnowidzenie jest to specyficzna zdolność widzeniarzeczy wydarzeń przez materię, przestrzeń i poza granicą czasu bezudziału zmysłów". Większość wypowiadających się w tej kwestii podpojęciem jasnowidztwa rozumie wszelkie zdolności do odbioru sygnałówpozwalających na opis zjawisk i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JON

  Atom pierwiastka powiększony o elektron (anion) lub pomniejszony oelektron (kation), co w zasadniczy sposób zmienia jego właściwościwykorzystywane w różnych metodach leczenia -> PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JATROGENIA

  Zaburzenia powodujące rozwój lub pogłębienie choroby w wynikuniezamierzonego zachowania lekarza stawiającego niewłaściwą diagnozę lubsugerującego niepomyślny przebieg leczenia. Jatrogenny wpływ na choregoma też atmosfera szpitalna. Także usposobienie hipochondryczne możewywoływać skutki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /13.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt

Do góry