Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakończenie: terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania

  Jesteśmy przekonam co do zasadniczego znaczenia dobrej oceny klinicznej i sformułowania w planowaniu i ustalaniu celów leczenia oraz właściwego zastosowania umiejętności terapeutycznych. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że kluczem do skutecznego i elastycznego leczenia danej osoby jest przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana poznawczo-behawioralna

  TPB może być realizowana, kiedy dziecko lub młoda osoba wykazuje pewną motywację (tj. jest zainteresowane możliwością zmiany) i sprawia wrażenie, że funkcjonuje poznawczo w sposób, który umożliwia rozpoczęcie zmiany. Wiele technik używanych podczas pracy z tą grupą wiekową jest takich samych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapobieganie nawrotom

  Jeżeli pacjentka zaczęła robić plany i wyznaczać sobie cele na przyszłość, a także pogodziła się z koniecznościąmonitorowania zagrażających jej sytuacji (zarówno teraz, jaki w przyszłości), omawiamy z nią sposoby unikania ty ch zagrożefi. Zachęcamy ją do założenia teczki zawierającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja wyzdrowienia i proces powrotu do zdrowia

  Dotychczas nie udało się opracować jasnych i ogólnie akceptowanych kryteriów powrotu do zdrowia w przypadku zaburzeń odżywiania. Kryteria stosowane w badaniach opierają się na występowaniu lub nieobecności określonych zachowań, obserwacji zmian w BMI, niespełnianiu kryteriów zaburzeń odżywiania oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie, akceptacja, zarządzanie ryzykiem

  Aby osiągnąć pełnię zdrowia, pacjentka będzie musiała uświadomić sobie, jakie funkcje pełniło jej'zaburzenie odżywiania, i wejrzeć w czynniki odpowiedzialne za rozwinięcie się i trwanie tego zaburzenia. Powrót do zasadniczych wątków TPB pozwoli jej przyjąć i zrozumieć swoje sformułowanie oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana behawioralna

  W przypadku zaburzeń odżywiania głównym wskaźnikiem postępów jest ograniczenie występowania zachowań takich jak kompulsywne objadanie się, wymioty, stosowanie środków przeczyszczających czy nadmierna aktywność fizyczna. Odnotowujemy liczbę epizodów tych zachowań w cyklu tygodniowym, żeby móc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie diagnostyczne

  Chociaż wielu pacj entów nie da się zakwalifikować j ednoznacznie do j ednej kategorii diagnostycznej, klinicyści podejmująpróby charakteryzowania występujących u nich objawów za pomocą kategorii już istniejących. Problemy z odżywianiem występują we wszystkich przedziałach wiekowych dzieciństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca nad negatywnymi przekonaniami: zapis danych pozytywnych

  Zadaniem klinicysty w pracy nad negatywnymi przekonaniami (dowolnego poziomu) jest nie tylko pomoc pacjentce w znalezieniu dowodów przeciwko przekonaniom dezadaptacyjnym, ale również w sformułowaniu i rozwinięciu bardziej adaptacyjnych, funkcjonalnych treści poznawczych. Skutecznym narzędziem zbierania danych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecenianie znaczenia jedzenia, masy ciała i sylwetki

  Podczas wielu lat opracowywania poznawczo-behawioralnego podejścia do zaburzeń odżywiania najczęstszym problemem, z jakim spotykaliśmy się u naszych pacjentek, było przywiązywanie przez nie nadmiernej wagi do kwestii masy ciała, sylwetki i jedzenia. Ten przesadny wpływ wyglądu ciała oraz jego masy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /4 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzin

  W tym rozdziale koncentrujemy się na pokazaniu różnic pomiędzy definiowaniem i leczeniem zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży i w populacji dorosłych, uwzględniając przy tym różne fazy rozwoju młodych ludzi, ich sytuację społeczną/ rodzinną i (w szczególności) ich pozycję w rodzinie. Dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 700

  praca w formacie txt

Do góry