Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa piersiowego

  urazy kręgosłupa piersiowego; często są następstwem wypadków drogowych (samochodowych, motocyklowych). Nierzadko towarzyszą im uszkodzenia klatki piersiowej (złamanie żeber, krwiak opłucnej — haemothorax, odma opłucnowa — pneumothorax). Mechanizm urazu jest najczęściej mieszany —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz czaszkowo-mózgowy

  uraz czaszkowo-mózgowy; uszkodzenie czaszkomózgowia wskutek działania mechanicznego czynników zewnętrznych może spowodować: uszkodzenie czaszki, opon i mózgu — u. otwarty lub wstrząśnienie, stłuczenie bądź ucisk mózgu — u. zamknięty (jako następstwo krwawienia lub krwiaka wewnątrz-czaszkowego)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa szyjnego

  urazy kręgosłupa szyjnego; mogą być następstwem działania: siły zginającej kręgosłup do przodu (uraz fleksyjny) wywołującej zwichnięcie kręgów lub złamanie trzonu z jego sklino-waceniem i rozerwaniem tylnych elementów więzadłowych: siły działającej w osi kręgosłupa (kompresyjnej)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej

  uszkodzenie urazowe tarczy międzykręgowej; może mieć miejsce przy urazach kręgosłupa (szczególnie szyjnego), bez względu na mechanizm urazu. Część tarczy może przemieścić się do kanału kręgowego i uciskać na elementy nerwowe, wywołując lub powodując utrzymywanie się ubytków neurologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów

  uprawnienie do korzystania z praw dla inwalidów; w rehabilitacji zawodowej uprawnione do traktowania na równi z inwalidami są osoby o ograniczonej zdolności do pracy nie będące -> inwalidami, które są zdolne do pracy wyłącznie w warunkach dostosowanych do ich stanu zdrowia, jakie stwarzają ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych

  upośledzenie wydolności fizycznej u psychicznie chorych; spowodowane jest zwykle długotrwałym zahamowaniem ruchowym i upośledzeniem napędu (-> schizofrenia katatoniczna, -> osłupienie katatoniczne, -> depresja), bezczynnością związaną z długotrwałą hospitalizacją i ubocznym działaniem leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne

  upośledzenie umysłowe — uwarunkowania genetyczne; anomalie przekazywane zgodnie z prawami dziedziczenia przez rodziców potomstwu za pośrednictwem podstawowych jednostek, jakimi są geny, fragmenty łańcucha kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Wyróżnia się trzy podstawowe typy dziedziczenia: dominujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL

  uniwersalny gabinet usprawnienia leczniczego; UGUL; przeznaczony dla zorganizowanych placówek rehabilitacji leczniczej (szpitale, przychodnie, sanatoria). Urządzenie do kinezyterapii wszystkich schorzeń narządu ruchu, gdy zachodzi potrzeba zwiększenia zakresu ruchomości stawów, siły mięśniowej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy obwodowy

  układ nerwowy obwodowy; obejmuje nerwy czaszkowe i obwodowe, ich jądra ruchowe w rdzeniu i opuszce, korzenie rdzeniowe i sploty nerwowe. Uszkodzenie w którymkolwiek miejscu o. u. n. powoduje -> niedowład obwodowy (wiotki). Uszkodzeniom pnia nerwu towarzyszy zaburzenie wszystkich rodzajów czucia. Najczęstsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytety trzeciego wieku

  uniwersytety trzeciego wieku; odgrywają ważną rolę w profilaktyce i rehabilitacji gerontologicznej. Międzynarodowe Towarzystwo Uniwersytetów Trzeciego Wieku zrzesza kilkaset tego rodzaju placówek. W Polsce uniwersytety t. w. działają w dziewięciu miastach. Celem ich jest poprawa warunków życia osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry