Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wszczepienie rozrusznika serca

  wszczepienie rozrusznika serca; zabieg, którego celem jest usunięcie zaburzeń rytmu i przewodzenia drogą „protezowania". Wskazania do wszczepienia r. s. związane są z rodzajem zaburzeń rytmu i przewodnictwa nie poddających się leczeniu farmakologicznemu, takich jak: zaburzenia przewodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność pracy inwalidów

  wydajność pracy inwalidów; uwarunkowana licznymi czynnikami, a przede wszystkim zdolnościami i kwalifikacjami inwalidów oraz organizacją i techniką pracy. Większość tych czynników można podzielić na: a) rzeczowe warunki pracy (przedmioty pracy, środki pracy, rodzaj technologii, organizacja stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne specjalne

  wychowanie fizyczne specjalne; odnosi się do dzieci i młodzieży z różnymi odchyleniami od normy, określając metody i środki stosowane w procesie usprawniania wychowanków, a także do osób w wieku pozaszkolnym. Celem w. f. specjalnego są m.in. zadania integracyjne realizowane przez podnoszenie ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatek energetyczny

  wydatek energetyczny; składa się z trzech składowych: 1) podstawowa (spoczynkowa) przemiana materii; 2) czynnościowa przemiana materii; 3) robocza przemiana materii. Podstawowa (spoczynkowa) przemiana materii jest to najniższy poziom przemian energetycznych, jaki stwierdza się u osób przebywających na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną

  wychowanie rodzinne dziecka z upośledzoną sprawnością fizyczną; wymaga akceptacji i rozumienia potrzeb dziecka przez rodziców i rodzeństwo. Od początku życia, jeżeli upośledzenie fizyczne jest wrodzone, dziecko powinno pozostawać pod opieką lekarską. Rodzina przeciwdziała występowaniu wtórnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność fizyczna

  wydolność fizyczna; jest biologiczną właściwością człowieka. Ogólna w. f. jest to zdolność człowieka do wykonywania ciężkiej i długotrwałej pracy fizycznej bez zmęczenia i bez większych zmian środowiska wewnętrznego ustroju oraz do szybkiej likwidacji, po zakończonym wysiłku, ewentualnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie przez grupę

  wychowanie przez grupę; jest podstawową metodą pedagogiczną stosowaną w instytucjach wychowawczych (grupa równieśnicza, szkoła, organizacja młodzieżowa, kluby itp.) oraz w zakładach pracy. Prawidłowy rozwój człowieka odbywa się w grupach właściwie zorganizowanych i za ich pośrednictwem. Grupą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność fizyczna wysiłkowa

  wydolność fizyczna wysiłkowa; zdolność do długotrwałej lub ciężkiej pracy fizycznej bez objawów zmęczenia oraz do szybkiego wyrównania i dobrej tolerancji zmian środowiska wewnętrznego (Kozłowski). Poziom w. f. zależy od wydajności energetycznej ustroju, przede wszystkim od zdolności pochłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie w rodzinie dziecka o obniżonej sprawności umysłowej

  wychowanie w rodzinie dziecka o obniżonej sprawności umysłowej; jest podstawowym elementem jego rewalidacji. Etiologia upośledzenia warunkuje w dużym stopniu skuteczność wychowania, a także formy, w jakich się ono odbywa. Rodzice nie zawsze tworzą właściwe środowisko wychowawcze i rewalidacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząsanie klatki piersiowej

  wstrząsanie klatki piersiowej; ma na celu ułatwienie wydalenia wydzieliny z oskrzeli.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /88

  praca w formacie txt

Do góry