Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wyrównywanie startu szkolnego

  wyrównywanie startu szkolnego; wskutek nie sprzyjających warunków środowiskowych wiele dzieci wykazuje zaniedbanie pedagogiczne, które powoduje, że stają się one opóźnione w stosunku do rówieśników, jeśli chodzi o poziom rozwoju w okresie rozpoczynania nauki szkolnej. Stąd potrzeba oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysiłek maksymalny

  wysiłek maksymalny; wysiłek wykonywany w warunkach ustalenia się równowagi dynamicznej w zakresie czynności układu krążenia i oddychania o intensywności powodującej osiągnięcie maksymalnego poboru tlenu. Oznacza to, że zapotrzebowanie energetyczne ustroju jest pokrywane przez maksymalnie uruchomiony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność ogólna

  wydolność ogólna; pośredni miernik zdolności do pracy. Poziom w. o. uwarunkowany jest budową i rozwojem narządu ruchu, sprawnością mechanizmów regulacji nerwowej i humoralnej, stanem czynnościowym i wydolnością układów krążenia oraz oddychania, składem i właściwościami fizyko-chemicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność organizmu

  wydolność organizmu; składa się z -> wydolności fizycznej i z -> wydolności psychicznej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność psychiczna

  wydolność psychiczna; zależna od sprawnego współdziałania i samoregulacji wszystkich mechanizmów fizjologicznych, zapewniających osiągnięcie niezbędnego poziomu sprawności fizycznej. Na w. p. człowieka duży wpływ mają obciążenia,, psychiczne, wynikające głównie z ilości, złożoności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłuszczenie w stawie

  wyłuszczenie w stawie; zabieg chirurgiczny polegający na -> amputacji całej kończyny lub jej części w bliższym stawie, np. całkowita amputacja goleni polega na wyłuszczeniu jej w stawie kolanowym z pozostawieniem kikuta uda pełnej długości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana gazowa w płucach

  wymiana gazowa w płucach; pobieranie O2 wydalanie CO2. Prawidłowo zachowane wentylacja i perfuzja są warunkiem utrzymania w. g. na poziomie dostosowanym do aktualnych potrzeb organizmu. Wymiana wynosi u dorosłych od ok. 0,2 l w spoczynku do kilku litrów podczas ciężkich wysiłków fizycznych. Objętości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej

  wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej; sprowadza się do pełnowartościowego i możliwie pełnogodzinnego zatrudnienia pracownika przede wszystkim w macierzystym zakładzie pracy na: a) uprzednio zajmowanym stanowisku roboczym, w przypadku całkowitego usunięcia lub ograniczenia w wysokim stopniu skutków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypoczynek

  wypoczynek; czynniki zewnętrzne, które w decydujący sposób wpływają na usuwanie zmęczenia i przywracanie sprawności organizmu niezbędnej do efektywnego działania podczas następnej dniówki. Podstawowym warunkiem prawidłowego wypoczynku jest dostosowanie jego formy do rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciągi

  wyciągi; dzielą się na bezpośrednie (mocowane do kości) i pośrednie, które mocuje się na skórze za pomocą podwieszek, pętli, kamaszków i długich pasów płócienno-gąbkowych przymocowanych do ciała bandażem elastycznym. W kinezyterapii stosuje się w. pośrednie w celu odciążenia zbyt mocno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt

Do góry