Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakłady rehabilitacji zawodowej

  zakłady rehabilitacji zawodowej; placówki resortu zdrowia i opieki społecznej przeznaczone dla inwalidów w wieku od 16—40 lat, wymagających przede wszystkim przygotowania do pracy, a także innych świadczeń rehabilitacyjnych. Program rehabilitacyjny tych zakładów obejmuje: 1) udzielanie porad zawodowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie oskrzeli przewlekłe

  zapalenie oskrzeli przewlekłe; przewlekła choroba charakteryzująca się kaszlem i odpluwaniem wydzieliny z oskrzeli przez okres co najmniej trzech miesięcy w roku w ciągu dwóch kolejnych lat (wg WHO). Patologiczna nadprodukcja wydzieliny spowodowana jest przewlekłym zapaleniem błony śluzowej oskrzeli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni postępujący neuralny

  zanik mięśni postępujący neuralny; zespół Charcota-Mariego-Tootha; grupa chorób charakteryzująca się zanikiem i niedowładem dystalnych mięśni kończyn, zwłaszcza grupy mięśni strzałkowych. Występuje rodzinnie, przebieg przewlekły, postępujący.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG

  zakłady szkoleniowo-produkcyjne PZG; zakłady pracy prowadzone przez Polski Związek Głuchych łączą w sobie działalność gospodarczą z rehabilitacyjną na rzecz inwalidów słuchu (głuchych i niedosłyszących). W zakresie rehabilitacji zawodowej z. s.-p. PZG prowadzą różne formy przygotowania do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni rdzeniowy

  zanik mięśni rdzeniowy; grupa chorób wrodzonych, w których pierwotnemu uszkodzeniu ulegają komórki nerwowe rdzenia kręgowego. Klinicznie wyróżnia się: postacie wczesno-dziecięce (choroba Werdniga-Hoffmanna) i pośrednie o szybko postępującym przebiegu, wcześnie prowadzącym do dużych zniekształceń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady wychowawcze

  zakłady wychowawcze; instytucje resocjalizujące podległe MOiW, do których kierowana jest młodzież trudna, niedostosowana społecznie, której wykroczenia mają małą szkodliwość społeczną, a stopień demoralizacji jest niewielki. Z. w. są częściowo otwarte dla wychowanków, a resocjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaopatrzenie ortopedyczne

  zaopatrzenie ortopedyczne; całokształt działań związanych z orzekaniem, projektowaniem, wytwarzaniem i zastosowaniem sprzętu ortopedycznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady poprawcze

  zakłady poprawcze; placówk i organizowane w celu wychowania resocjalizującego młodzieży trudnej, która popełniała przestępstwo. Pierwszy z. p. powstał w 1553 r. w Brialwell w Anglii. Pierwsze w naszym kraju zakłady powstały w Studzieńcu w 1876 r. (dla chłopców) i w 1891 r. (dla dziewcząt). W Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowania samopobudzające

  zachowania samopobudzające; formy zachowań charakteryzujące się stereotypowymi, powtarzającymi się, bezcelowymi ruchami obserwowanymi u dzieci autystycznych, upośledzonych umysłowo, czasami u dzieci niewidomych. Mają one charakter czynności dodatkowych dostarczających podniet układowi nerwowemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia osobowości

  zaburzenia osobowości; osobowość nieprawidłowa; psychopatia; obejmują różne postacie zmian osobowości, które nie są spowodowane -> psychozą, -> nerwicą lub obniżeniem sprawności intelektu i dotyczą sfery uczuć i dążeń. Zmiany te upośledzają zdolność do prawidłowej adaptacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt

Do góry