Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zatrudnienie w warunkach specjalnych

  zatrudnienie w warunkach specjalnych; zatrudnienie w warunkach dostosowanych do -> obniżenia zdolności do pracy i potrzeb inwalidy (osoby niepełnosprawnej). Obejmuje ono: zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, zatrudnienie na przystosowanych stanowiskach pracy w zwykłych zakładach i zatrudnienie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawał serca; zawał sierdzia

  zawał serca; zawał sierdzia; jest to najcięższa postać -> choroby wieńcowej, w której dochodzi do powstania ogniskowej martwicy mięśnia sercowego. Z. s. wywołany jest najczęściej miażdżycową niedrożnością jednej z tętnic wieńcowych. W powstaniu z. s. bierze prawdopodobnie udział mechanizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zator tętnic mózgu

  zator tętnic mózgu; jeden z rodzajów -> udaru mózgu najczęściej wikłający przebieg chorób serca (zapalenia wsierdzia, niewydolności krążenia z niemiarowością, stenozy mitralnej); materiał zatorowy (najczęściej — skrzepliny przyścienne serca) trafia zazwyczaj do mózgu przez tętnicę szyjną lewą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie protezy kończyny dolnej

  zawieszenie protezy kończyny dolnej; konstrukcja mocująca protezę do ciała inwalidy. Najczęściej występuje w postaci : pasa śląskiego, -> pasa kalifornijskiego, -> szyny biodrowej z pasem, -> tulejki udowej, opaski nadkłykciowej, -> zawieszenia szelkowego itp. Chętnie stosowanym u kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki jednorazowe (doraźne)

  zasiłki jednorazowe (doraźne); przyznawane osobom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wysokość tej zapomogi powinna w zasadzie doraźnie rozwiązywać kłopoty, w jakich znalazła się osoba zainteresowana.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki okresowe

  zasiłki okresowe; przeznaczone dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej, np. wskutek czasowej niezdolności do pracy jedynego żywiciela rodziny, wypadków losowych, szkolenia inwalidy, leczenia alkoholika będącego jedynym żywicielem rodziny itp. Zapomogi okresowe wypłaca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki pieniężne stałe

  zasiłki pieniężne stałe; renty socjalne; przeznaczone dla osób najgorzej sytuowanych materialnie. Zasiłki te stanowią podstawę egzystencji osoby, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, nie ma uprawnień do renty, nie posiada żadnych środków utrzymania ani rodziny zobowiązanej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawki serca sztuczne

  zastawki serca sztuczne; protezy zastępujące zniszczony przez proces chorobowy naturalny aparat ujścia żylnego lewego i ujścia tętniczego lewego, a rzadko — zastępujące zastawki trójdzielne. Najczęściej stosowana bywa zastawka typu Starra--Edwardsa, rzadziej Crossa-Jonesa, Lillehei-Kastera...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego

  zasada partnerstwa w rehabilitacji psychicznie chorego; podkreśla znaczenie aktywnego udziału pacjenta w postępowaniu rehabilitacyjnym, mimo zaburzeń psychicznych, które niejednokrotnie skłaniają personel rehabilitacyjny do wyręczania chorego i decydowania w jego imieniu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe Guillaina-Barr'ego

  zapalenie wielokorzeniowo-nerwowe Guillaina-Barr'ego; zespół prawdopodobnie o etiologii alergiczno-zapalnej, przejawiający się nagłym wystąpieniem objawów uszkodzenia nerwów obwodowych i czaszkowych z towarzyszącym temu zwiększeniem poziomu białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przebieg krótko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt

Do góry