Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespół pokomisurotomijny

  zespół pokomisurotomijny; powikłanie występujące w kilka dni lub tygodni po operacji. Pośród objawów dominują bóle w okolicy przedsercowej i mostka o charakterze tępym, kłującym lub ściskającym. Bóle promieniują najczęściej pod prawą łopatkę, w górę do karku, do barków łub nadbrzusza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Fallota

  zespół Fallota; sinicza wada wrodzona, w której występują: ubytek w przegrodzie komorowej, przesunięcie tętnicy głównej w prawo, tak że znajduje się ona nad brakującym przedłużeniem przegrody komorowej (przeważna część jej ujścia połączona jest z lewą komorą, a reszta z komorą prawą)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia

  zespół poprzecznego uszkodzenia rdzenia; bezwład kończyn, zniesienie wszystkich rodzajów czucia poniżej poziomu uszkodzenia, porażenie zwieraczy pęcherza i odbytu. Zob. też rdzeń kręgowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół katatoniczny

  zespół katatoniczny; obejmuje upośledzenie kontaktu z otoczeniem i zaburzenia aktywności motorycznej, która może przejawiać się -> osłupieniem katatonicznym, -> podnieceniem katatonicznym, rzadziej występuje jako -> stan oniryczny. Stany te mogą pojawiać się naprzemiennie lub w przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pozapiramidowy

  zespół pozapiramidowy; zespół objawów występujących w przypadkach uszkodzenia -> układu pozapiramidowego w postaci: zespołu hiperkinetyczno-hipotonicznego (bogactwo ruchów mimowolnych, głównie pląsawiczych z obniżeniem napięcia mięśni) lub zespołu hipokinetyczno-hipertonicznego (ubóstwo ruchów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół móżdżkowy

  zespół móżdżkowy; najczęstszy zespół objawów występujący w przypadkach uszkodzenia móżdżku: zaburzenia równowagi (-> abazja, -> astazja), niezborność (ataksja), -> drżenie zamiarowe, oczopląs, skandowana lub wybuchowa mowa i obniżenie napięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół psychoorganiczny

  zespół psychoorganiczny; zespół organiczny obejmuje nieodwracalne, niekiedy postępujące zaburzenia psychiczne: intelektu (typu -> otępienia), pamięci (szczególnie obniżenie zdolności zapamiętywania), uwagi (trudności w koncentracji), uczuciowości elementarnej (występowanie drażliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy

  zespół opuszkowy i pseudoopuszkowy; klinicznie manifestuje się zaburzeniami artykulacji (anartria, dyzartia), połykania (dysfagia), głosu (afonia) i żucia. Występuje w przypadku uszkodzenia jąder ruchowych odpowiednich nerwów czaszkowych w pniu mózgu i opuszce rdzenia (zespół opuszkowy — porażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowie

  zdrowie; stan organizmu charakteryzujący się pełną sprawnością fizyczną, psychiczną i społeczną, brakiem zmian morfologicznych i zaburzeń czynnościowych, pozwalający człowiekowi na prawidłowe reagowanie i przystosowanie się do swego środowiska społecznego. Stan ten może być zaburzony na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rehabilitacyjny

  zespół rehabilitacyjny; służba rehabilitacyjna; istnieje w spółdzielczości inwalidów od 1976 r. i stanowi grupę specjalistów zajmujących się rehabilitacją inwalidów, zatrudnionych w danej spółdzielni. W skład z. r., kierowanego przez członka zarządu spółdzielni lub kierownika pionu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry