Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

  zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa; stwierdza się je u większości osób po 60 roku życia, ale często zmiany radiologiczne pojawiają się znacznie wcześniej — w czwartej, a nawet w końcu trzeciej dekady życia. Zmiany chorobowe dotyczą różnych struktur kręgosłupa: krążków międzykręgowych, stawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie trzonu kości udowej

  złamanie trzonu kości udowej; powstaje w następstwie urazu bezpośredniego (wieloodłamowe) lub pośredniego (poprzeczne, skośne lub spiralne). Nierzadko towarzyszą im objawy wstrząsu pourazowego. Leczenie — najczęściej na wyciągu bezpośrednim (za nadkłykcie), przez 4—6 tygodni, a następnie w gipsie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie nadkłykciowe

  złamanie nadkłykciowe; najczęstsze u dzieci i młodzieży, powstaje w wyniku upadku na dłoń przy zgiętym łokciu (złamania wyprostne). Odłam dalszy kości ramiennej przemieszcza się ku tyłowi i górze, pociągany przez mięsień trójgłowy, ostry odłam bliższy — ku przodowi i w kierunku dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe w stawach

  zmiany zwyrodnieniowe w stawach; zespół chorobowy polegający na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Zmiany te mają charakter powolny, lecz stale postępujący i prowadzą do ograniczenia zakresu ruchów stawu, bólów, zaniku mięśni i usztywnienia stawu. Dotyczą one ludzi w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie zęba kręgu obrotowego

  złamanie zęba kręgu obrotowego; następuje najczęściej w przypadku urazu wyprostnego (ekstenzyjnego), nieco rzadziej — urazu fleksyjnego (siła urazu wymierzona w tył głowy). Najczęściej złamanie następuje u podstawy zęba — w miejscu połączenia z trzonem II kręgu szyjnego, ale może być również...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie obojczyka

  złamanie obojczyka; najczęstsze w jego środkowej części, zwykle z przemieszczeniem spowodowanym pociąganiem odłamu przyśrodkowego przez mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy ku górze oraz odłamu obwodowego przez masę kończyny ku dołowi. Leczenie zachowawcze, za pomocą opatrunku ustalającego. Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa

  zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze odcinka szyjnego kręgosłupa; częstość występowania zmian tego typu w dolnym odcinku kręgosłupa szyjnego (zwłaszcza C5— C6 i C6—C7) jest tak duża u osób po 50 roku życia, że niektórzy traktują je jako fizjologiczne dla wieku starszego. Można by na to przystać w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne

  złuszczenie głowy kości udowej idiopatyczne; urazowe zniszczenie bliższej nasady kości udowej zdarza się rzadko, najczęściej w wyniku urazu porodowego. Znacznie częściej stwierdza się z. g. kości udowej o niejasnej etiologii, występujące u dzieci w okresie dojrzewania, szczególnie często u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie podkrętarzowe kości udowej

  złamanie podkrętarzowe kości udowej; powstaje najczęściej u osób starszych po upadku na bok. W większości przypadków są to złamania skośne, z przemieszczeniem odłamów spowodowanym działaniem silnych grup mięśniowych. Linia złamania może przebiegać od góry i strony zewnętrznej ku dołowi i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie

  zmęczenie; stan objawiający się chwilowym obniżeniem zdolności funkcjonalnej jakiegoś organu, którą przywraca odpoczynek (stan odwracalny). Przekroczenie krytycznego progu fizjologicznego doprowadza do poważnego stanu przemęczenia i do trwałego uszkodzenia graniczącego z chorobą funkcjonalną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry