Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Źródło energii protezy kończyny górnej

  źródło energii protezy kończyny górnej; znajduje się w układzie protezy kończyny górnej i wykorzystywane jest do realizacji funkcji tej protezy. W protezie kończyny górnej rozróżnia się mechaniczne, elektryczne i pneumatyczne ź. e.

  Mechaniczne ź. e. stanowi mięśniowe źródło energii mechanicznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie seksualne a inwalidztwo

  życie seksualne a inwalidztwo; wiele dorosłych osób niepełnosprawnych doświadcza poważnych trudności i frustracji związanych z życiem seksualnym z powodu ograniczeń i uprzedzeń, jakie przeżywają wskutek kalectwa. W ostatnich latach dość duże miejsca w publikacjach na temat rehabilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu barkowego

  zwichnięcie stawu barkowego; wysunięcie głowy kości ramiennej poza staw wskutek urazu (gwałtowny ruch w kierunku odwiedzenia, np. podparcie przy upadku). W zależności od kierunku, w którym przemieszcza się głowa kości ramiennej, rozróżnia się zwichnięcie przednie oraz rzadsze — zwichnięcie tylne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie cieśni aorty

  zwężenie cieśni aorty; wrodzona lub nabyta wada serca występująca w dwóch postaciach: postać typu niemowlęcego, gdzie zwężenie jest rozległe i dotyczy odcinka między tętnicą podobojczykową a ujściem przewodu tętniczego Botalla, oraz postać typu dorosłego, gdzie zwężenie nie jest tak rozległe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Inwalidów Wojennych PRL

  Związek Inwalidów Wojennych PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim i inwalidzkim, zrzeszająca byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych oraz wdowy i sieroty po nich. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL

  Związek Ociemniałych Żołnierzy PRL; organizacja społeczno-polityczna o charakterze kombatanckim inwalidzkim zrzeszająca ociemniałych byłych żołnierzy -> inwalidów wojennych i wojskowych. Celem Związku jest reprezentacja i ochrona interesów członków oraz prowadzenie działalności socjalno-bytowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie rzepki nawykowe

  zwichnięcie rzepki nawykowe; następstwo zmian anatomicznych okolicy stawu kolanowego: niedorozwoju kłykcia bocznego kości udowej, wysokiego ustawienia rzepki (powyżej dołu międzykłykciowego), koślawości kolana, płytkiego dołu międzykłykciowego, wiotkości torebki stawowej i trocżków rzepki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrost opóźniony

  zrost opóźniony; brak zrostu kostnego po upływie czasu, w jakim przeciętnie on następuje. Cechuje go patologiczna ruchomość w miejscu złamania, obrzęk, bolesność podczas ruchów i obciążenia. W większości przypadków pomaga przedłużenie unieruchomienia (które powinno być możliwie całkowite)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Zmysł przeszkód" u niewidomych

  „zmysł przeszkód" u niewidomych; „szósty zmysł"; „percepcja twarzą"; „dotyk na odległość"; „zmysł X"; zjawisko psychiczne występujące u niewidomych polegające na odczuwaniu przeszkody (dużych przedmiotów) na odległość, zanim nastąpi bezpośredni z nią kontakt. Objawia się ono wrażeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca

  zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca; powstają wskutek nacięcia opłucnej i pojawienia się wysięku. Szybkie powstawanie wysięku, w obrębie osierdzia i opłucnej, w pierwszym okresie pooperacyjnym oraz jego ustępowanie, u niektórych chorych, po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt

Do góry