Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  KONIUNKCJA

  Moment, w którym dwa ciała niebieskie znajdą się najbliżej siebie.Zjawisko często wykorzystywane przy opracowywaniu -> HOROSKOPU iinterpretacji wpływu kosmosu na bieg losów ludzkich. Ze zjawiskamikoniunkcji wiąże się też często występowanie nadzwyczajnych zdarzeń na Ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KINEZYTERAPIA

  Zwana inaczej gimnastyką leczniczą lub -> MECHANOTERAPIĄ, obejmujecałość zagadnień związanych z leczeniem za pomocą ruchu. Ćwiczenialecznicze dzielą się na bierne - wykonywane przy pomocy terapeuty bezwspółudziału pacjenta, czynne - wykonywane przez pacjenta pod kierunkiemlekarza oraz specjalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIRLIANA ZDJĘCIE

  Zdjęcie fotograficzne uwieczniające promieniowanie wydzielane przezwszystkie żywe obiekty poddane stymulacji prądem zmiennym o wysokiejczęstotliwości. Istotnym z punktu widzenia medycznego jest to, żeszczegółowa analiza zdjęcia dynamicznego, rejestrującego fenomenpromieniowania w ruchu, pozwala na ocenę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIT PSZCZELI

  Inaczej Propolis. Uchodzi za najbardziej aktywny i skuteczny lek spośród wszystkich produktów pszczelich. Propolis składa się z wielu składników,biopierwiastków, steroidów, aminokwasów, witamin i różnych czynnychbiologicznie substancji. Działa bakteriobójczo, stąd jegonajpowszechniejsze zastosowanie przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAWIPUNKTURA

  Metoda leczenia autorstwa Ferdynanda Barbasiewicza polegająca namiejscowym uciskaniu skóry w -> AKUPUNKTACH za pomocą specjalnegourządzenia przypominającego zmodyfikowaną wersję chińskiego młoteczka.Metodę tę w Polsce popularyzuje Zbigniew Zaniewski z Polskiego Towarzystwa Medycyny Naturalnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIMATOTERAPIA

  Klimat to zespół czynników, które potraktowane jako różnego rodzajubodźce mogą istotnie wpływać na stan zdrowia człowieka. Składają sięnań: naświetlenie, intensywność promieniowania, wilgotność, ciśnienieatmosferyczne, temperatura,jonizacja, skład powietrza i inne bardziejszczegółowe, ale czasem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu łokciowego

  zwichnięcie stawu łokciowego; najczęściej występuje zwichnięcie przedramienia do tyłu, znacznie rzadziej — boczne, przednie lub rozbieżne. Zwichnięciu towarzyszy krwiak, duży obrzęk okolicznych tkanek. Przy zwichnięciu tylnym może dojść do złamania wyrostka dziobiastego kości łokciowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie urazowe stawu biodrowego

  zwichnięcie urazowe stawu biodrowego; wyróżnia się kilka rodzajów tego zwichnięcia: centralne — ze złamaniem dna panewki, tylne oraz przednie.

  Zwichnięcie centralne następuje po urazie bezpośrednim w okolicy krętarza dużego lub pośrednim — przez kość udową, ustawioną w niewielkim zgięciu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwłóknienie śródmiąższowe płuc

  zwłóknienie śródmiąższowe płuc; liczne, rozsiane, postępujące zmiany polegające na rozwoju tkanki włóknistej w miąższu płucnym. Przyczyny różnorodne — znane: stany po zapaleniach wirusowych płuc. kolagenozy z lokalizacją płucną, choroby układowe, mikrozatorowość naczyń płucnych, działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyrodnienie powrózkowe rdzenia

  >

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry