Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Technika karmienia piersią

  Przygotowanie matki do karmienia powinno rozpocząć się od oddania moczu, aby nie było potrzeby przerywania karmienia w tym celu (podczas ssania wydzielana oksytocyna będzie obkurczała pęcherz moczowy). Następnie powinna podmyć krocze, założyć czystą wkładkę, umyć ręce i przyjąć jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /3 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół aspiracji smółki

  Objawy kliniczne dotyczą najczęściej noworodka z ciąży przeterminowanej. Występują zwykle wkrótce po urodzeniu, dziecko prezentuje nasilającą się niewydolność oddechową, często współistnieje zespół ucieczki powietrza i kliniczne wykładniki uszkodzenia wielonarządowego spowodowanego niedotlenieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie i obserwacja noworodka w pierwszych dobach życia

  Podstawową zasadąpostępowania z noworodkiem jest bezwzględne przestrzeganie higieny, utrzymanie w czystości nie tylko dziecka, ale także jego otoczenia. Należy pamiętać o wietrzeniu pomieszczenia, w którym noworodek przebywa, oraz dbaniu o właściwy dobór ubrania dla niego, tak by go nie przegrzewać ani...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba hemolityczna w układzie Rh

  Uwarunkowana jest wytwarzaniem przez matkę przeciwciał wobec antygenów krwinkowych, najczęściej antygenu D.

  Za kliniczne objawy choroby hemolitycznej płodu i noworodka odpowiedzialna jest hemoliza erytrocytów już u płodu, dlatego rozpoznawana jest zwykle wewnątrzmacicznie na podstawie badania usg. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnacja nosa

  Noworodek musi mieć drożny nos, gdyż stanowi on naturalny filtr zatrzymujący zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu oraz ogrzewa i nawilża wdychane powietrze. Niedrożność nosa utrudnia karmienie dziecka oraz jego sen. Zwiększa również ryzyko zakażenia dróg oddechowych, ponieważ w tym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciemieniucha

  Ciemieniucha jest dość częstą dolegliwością spotykaną we wczesnym okresie niemowlęcym. Pierwsze zmiany zwykle pojawiają się już w początkowych tygodniach życia. Ciemieniucha powstaje na skutek nieprawidłowej pracy gruczołów łojowych na brwiach i owłosionej części głowy. W wyglądzie przypomina...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyschromia „arlekina”

  „Arlekinowe” zmiany barwy występują rzadko w okresie noworodkowym. Czasami widoczne są w 10. dobie życia. Częściej spotykane są u noworodków z małą masą urodzeniową ciała. Przyczyna tego zjawiska nie jest wyjaśniona, ale jest ono prawdopodobnie wynikiem niedojrzałości mechanizmów wegetatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczny spadek masy ciała

  W pierwszych 3-5 dobach życia noworodka następuje ubytek jego masy ciała, który jest objawem fizjologicznym. Zjawisko występuje u wszystkich zdrowych noworodków. W warunkach prawidłowych utrata masy ciała nie przekracza 5-10% masy urodzeniowej ciała, np. noworodek, który ważył po porodzie 3400 g, może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezdechy wcześniaków

  Bezdech jest zdefiniowany jako przerwa w oddychaniu, która trwa co najmniej 20 sekund łub krócej, jeżeli wiąże się z bradykardią, znaczącym obniżeniem napięcia mięśniowego, bladością lub sinicą. U wcześniaków bezdech może być objawem wielu zespołów klinicznych, dotyczących różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczny wzrost temperatury ciała

  Częstość występowania fizjologicznego wzrostu temperatury ciała obserwuje się u 0,5-1,7% noworodków. Wzrost temperatury ciała obserwuje się najczęściej w 3.-4. dniu życia zwykle w dniu maksymalnego ubytku masy ciała. Jest to nagły wzrost do 39°C, a nawet 40°C.

  Przyczyny powstawania gorączki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /967

  praca w formacie txt

Do góry