Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pierwotne nowotwory złośliwe kości

  Spośród pierwotnych nowotworów złośliwych kości u dzieci i młodzieży najczęściej występują mięsak kostny (ang. osteosarcoma, OS) oraz mięsak Ewinga (ang. Ewing sarcoma, ES). Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy kości wzrasta wraz z wiekiem, osiągając szczyt w wieku młodzieńczym, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skazy krwotoczne osoczowe

  Skazy krwotoczne osoczowe spowodowane są wrodzonym łub nabytym niedoborem osoczowych czynników krzepnięcia. Najczęstszą wrodzoną skazą oso-czową jest hemofilia. Wyróżnia się trzy postacie hemofilii, z których najczęstszą i najcięższą jest hemofilia A (klasyczna), uwarunkowana niedoborem VIII czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy chorób nerek

  Objawy te są wskazaniem do przeprowadzenia diagnostyki układu moczowego niezależnie od wieku osoby, u której wystąpiły. Dalsze postępowanie zależeć będzie od tego, co łeży u podłoża obserwowanych dolegliwości.

  Zwykłe najbardziej niepokojącym objawem jest ból. Może być on rozlany lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skazy naczyniowe

  Najczęstszą skazą naczyniową u dzieci jest zespół Schónleina-Henocha. Skaza ta spowodowana jest występującym 2-3 tygodnie po zakażeniu górnych dróg oddechowych ałergiczno-toksycznym (odczyn odpornościowy typu III) uszkodzeniem drobnych naczyń tętniczych i żylnych oraz włośniczek. Krwotoczne plamki i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóle brzucha

  Bóle brzucha są jedną z najczęstszych dolegliwości wieku dziecięcego. Bóle mogą wynikać z krótkotrwałych, kilkuminutowych skurczów mięśni gładkich narządów jamy brzusznej i mają one wówczas charakter falisty - kolkowy. Inny jest ich charakter w stanach zapalnych, gdzie ból jest ciągły, jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ogólne moczu

  Wynik badania ogólnego moczu dostarcza bardzo ważnych informacji koniecznych do ustalenia rozpoznania wielu schorzeń układu moczowego. Przede wszystkim umożliwia ocenę fizykochemicznych cech moczu, w tym oznaczenie ciężaru właściwego moczu. Utrzymujące się niskie jego wartości nasuwają podejrzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre białaczki

  U dzieci występują dwa typy ostrej białaczki, tj. ostra białaczka limfobla-styczna (ang. acute lymphoblastic leukemia, ALL) oraz ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloblastic leukemia, AML). Jak już wspomniano ALL jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem u dzieci. Pojęcie ostra białaczka nie wiąże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /8 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowe bóle brzucha

  Ważnym kryterium diagnostycznym czynnościowych bólów brzucha jest okres utrzymywania się objawów powyżej 3 miesięcy, w którym bóle występują w sposób ciągły lub nawracający, nie mają określonego wzorca bólowego ani związku z przyjmowaniem pokarmu, defekacjami czy krwawieniami miesięcznymi, a odczuwane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążące kompleksy immunologiczne

  Testy wykrywające obecność kompleksów immunologicznych okazały się zupełnie nieprzydatne w praktyce klinicznej. Obecnie nie są one polecane w diagnostyce kłębuszkowego zapalenia nerek związanego z obecnością kompleksów immunologicznych. Wynika to z braku jakiejkolwiek możliwości bliższego określenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła białaczka szpikowa

  Przewlekła białaczka szpikowa (ang. chronic myelocytic leukemia, CML) występuje powyżej 4 rż. i jest jedyną przewlekłą (morfologia komórek białaczko-wy eh w szpiku jest zróżnicowana od form mniej dojrzałych do odpowiadających dojrzałym granulocytom) oraz najrzadziej (2-5%) rozpoznawaną białaczką u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /margolcia Dodano /26.06.2014 Znaków /3 479

  praca w formacie txt

Do góry