Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  OSSOWIECKI STEFAN

  (1877 - 1944). Niewątpliwie najsłynniejszy polski jasnowidz obdarzonywieloma zdolnościami nadprzyrodzonymi, w tym zdolnością widzenia rzeczyi zjawisk na odległość, przewidywania przyszłości, widzenia -> AURY, wtym tzw. aury białej zwiastującej śmierć, odczytywania zakrytego pismaitp. Ossowiecki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPĘTANIE

  Domniemane zjawisko wpływu ducha (duchów, diabłów, demonów) na człowieka przejawiające się najczęściej w utożsamianiu się konkretnej osoby zjakimś duchem, wyrażanie jego poglądów, kierowanie się jego zasadami,spełnianie jego poleceń. Z wielu relacji i opisów wynika, że opętani"czują" ducha w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDORA

  Wg mitologii pierwsza kobieta wyposażona w puszkę pełną nieszczęść, plag i chorób. Wiedziona niepohamowaną ciekawością, podobnie jak Ewazrywająca jabłko w raju, wypuściła wszystkie nieszczęścia na wolność.Ciekawe dlaczego mitologia winą za wszelkie kłopoty obarcza z regułykobiety? Powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTYŁOŚĆ I NADWAGA

  Otyłość jest to nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej powodującyzwiększenie ciężaru ciała ponad normę. Najprostszym sposobem obliczanianormy jest wzrost w centymetrach minus 100. Np. przy wzroście 180 cmnorma wynosi 80 kg. O otyłości mówimy wtedy, gdy norma jest przekroczona o 10%, a do tej granicy mamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPTYMISTA

  Człowiek koncentrujący swą uwagę i eksponujący w swych sądach dobrestrony życia i zdarzeń, patrzący w przyszłość z nadzieją. Pojęcieprzeciwstawne do -> PESYMISTY.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARA

  Gr. para - przy, obok, za. Jako pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczanieraz zaprzeczenie lub osłabienie podobieństwa do tego, co wyraża wyrazgłówny, druga część wyrazu złożonego. W znaczeniu potocznym tę częśćwyrazu można tłumaczyć jako - niby. I tak np. pojęcie paramedycynaoznaczałoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŻAROWSKI ALEKSANDER

  Prof. Aleksander Ożarowski jest wybitnym znawcą i specjalistą z zakresuzielarstwa i fitoterapii. Autor wielu publikacji, albumów i książek.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORIENT

  Wschód. Ogólna nazwa dla kierunków filozoficznych, etycznych imedycznych pochodzących z obszarów Chin, Tybetu, Indii, Pakistanu,Japonii. Orient obejmuje trzy główne religie: buddyzm, hinduizm, islam.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLŚNIENIE

  Bliżej nie wyjaśniony stan umysłu, w którym osiąga się, zazwyczaj wsposób nagły, zrozumienie jakiegoś skomplikowanego problemu lub dokonujejakiegoś odkrycia. Wg różnych doniesień olśnienie następuje zazwyczaj pookresie długotrwałej, często bezskutecznej pracy nad problemem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGIEŃ

  Niosący ciepło, światło, odstraszający zwierzęta, pozwalający naprzygotowanie ciepłego posiłku, a jednocześnie groźny żywioł, spełniałod zarania ludzkości podstawowe magiczne i praktyczne funkcje w życiuczłowieka.

  Albowiem spośród wszystkich istot żywych tylko on potrafiłpodporządkować go...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt

Do góry