Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

  Kierunek filozoficzny i psychologiczny, którego podwaliny stworzył ->FREUD Zygmunt. Psychoanaliza próbuje wyjaśnić funkcjonowanie i rozwójosobowości człowieka przez działanie nieuświadomionych instynktów ipopędów będących w stałym konflikcie. W medycynie psychoanaliza jestmetodą leczenia polegającą na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZIĘBIENIE

  Stan zmniejszonej odporności organizmu wywołany działaniem zimna,ściślej - gwałtownych zmian temperatury, umożliwiający rozwój różnychchorób dróg oddechowych (katar, angina, nieżyt oskrzeli, zapalenie płucitp.).

  Przebieg przeziębienia jest następujący: Jeżeli organizm nie jestdostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOCHIRURGIA

  W medycynie klasycznej oznacza metodę biologicznego leczenia wdziedzinie psychiatrii. Dawniej nazywano tak zabieg polegający naprzecinaniu niektórych szlaków nerwowych po to, ażeby przerwać chorobę.Dziś tej metody się nie stosuje. Obecnie w wielu publikacjachpsychochirurgią nazywa się zabiegi ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYRODOLECZNICTWO

  -> FIZJATRIA, -> FIZJOTERAPIA. Metody leczenia przypisywane główniemedycynie ludowej, która posługuje się naturalnymi, powszechniedostępnymi, ofiarowywanymi przez naturę środkami, jak ciepło, woda,promienie słoneczne, zioła, sposoby odżywiania się, aktywność fizyczna.Współczesna medycyna klasyczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHODRAMA

  Spektakl, technika grupowych zajęć, polegająca na wyrażeniu przeżyć ikonfliktów w formie improwizowanego przedstawienia teatralnego, podczasktórego uczestnicy (pacjenci) odgrywają różne role pełnione w życiu,dzięki czemu swobodniej niż zazwyczaj mogą wyrażać swe poglądy, ujawniaćkonflikty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

  Przyrzeczenie o dochowaniu wierności zasadom etyki określonym przez ->HIPOKRATESA, składane przez lekarzy już w starożytności, a obecnie wnieco zmodyfikowanej formie także przez absolwentów studiów medycznych.Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOENERGETYKA

  W obszarze problematyki parapsychologicznej termin psychoenergetyka wzasadzie znaczy to samo, co -> BIOENERGETYKA, ale ta z kolei wklasycznym ujęciu biologii, chemii i fizjologii nie zajmuje sięzwiązkami i zależnościami między psychiką a materialnymi przejawami iprocesami życia. Stąd termin...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŻEGANIE

  Metoda stymulacji -> AKUPUNKTÓW specjalnymi, najczęściej piołunowymiżarzącymi się cygarami, stożkami lub kulkami. Tlącym się końcem cygaraogrzewa się wybrany odcinek ciała trzymając je w odległości 20 - 30 mm iwykonując nim ruchy koliste (ogrzewanie stabilne) albo uderzając lekkożarzącym się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM UZDRAWIAJĄCY

  Pojęcie używane w -> MEDYCYNIE NATURALNEJ oznaczające kulminacyjny moment walki organizmu z chorobą, który przybiera najczęściej postaćostrego procesu zapalnego. Jest to niejako decydująca bitwa wydanachorobie po zgromadzeniu przez organizm odpowiednich sił i środków.Jednym z głównych objawów przełomu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA MATERII

  Metabolizm. Ogół procesów syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm)przebiegających w żywym organizmie warunkujący jego wzrost, rozwój izdolność do utrzymania -> HOMEOSTAZY. Przemiana materii przebiegabezustannie przez całe życie. Jej sprawny przebieg zapewnia zdrowie,natomiast zakłócenia są jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 731

  praca w formacie txt

Do góry