Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOKINEZA

  Zdolność człowieka do oddziaływania na różne przedmioty za pomocąwysiłku psychicznego (myślowego), bez żadnego z nimi kontaktufizycznego. Znane są i dobrze udokumentowane (sfotografowane) przypadkiprzemieszczania lub zawieszenia w przestrzeni różnych przedmiotów samąsiłą woli. Zdolność tę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOTRONIKA

  Współczesna nazwa -> PARAPSYCHOLOGII. Zajmuje się zjawiskami zpogranicza nauki, ale nie dającymi się wyjaśnić w pełni za pomocąznanych metod naukowych. Psychotronika poszukuje i wykorzystuje wpraktyce rozliczne związki energetyczne istniejące w żywej przyrodzie.

  Wg jeszcze innych koncepcji psychotronika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

  Zdolność do widzenia miejsc i zjawisk oddalonych w czasie i przestrzenitylko przez kontakt z przedmiotem pozostawionym przez człowieka, którybył w opisywanych miejscach świadkiem owych zjawisk lub miał bezpośrednikontakt z "widzianym" przedmiotem.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE KOŃCA ŚWIATA

  Jako pierwszy rok kataklizmu światowego wymieniany był rok 1000, anastępnie wymienia się, też na zasadzie pewnej okrągłości daty, rok2000. Wg innych bardzo interesujących obliczeń, np. z uwzględnieniem informacji rzekomo zakodowanych w piramidach egipskich, mówi się, żekoniec świata nastąpi w dniu 17...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZJOLOGIA

  Nauka o zależnościach i związkach występujących między procesamifizjologicznymi i psychicznymi. W medycynie zarówno klasycznej jak iniekonwencjonalnej odpowiednikiem psychofizjologii jest ->PSYCHOSOMATYKA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSI

  Ogół zjawisk i faktów parapsychicznych, paranormalnych, dla którychdotąd nie istnieje wyjaśnienie na drodze naukowej, bądź jest onohipotetyczne i niewystarczające. Wspólną cechą zjawisk PSI jest to, żeczynności psychiczne stanowią ich podstawę.

  Istnieje wiele podziałówtych zjawisk na klasy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE POLSKI

  W XVI w. wielki -> NOSTRADAMUS poświęcił Polsce kilka enigmatycznychwierszy, nad którymi do dziś znęca się cała armia rodzimychinterpretatorów. Jedno zaś zdanie z tej przepowiedni brzmi bardzoswojsko: "Nikt nie chce u nich gospodarzyć". W XVIII w. zaporożec ->WERNYHORA, uwieczniony w obrazie Matejki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFONIA

  Terapia za pomocą symbolicznego malarstwa. Technika uprawiana przezElizę Storch z Kopenhagi. Na podstawie rozmowy i analizy fotografiipacjenta, daty jego urodzenia i podpisu, pani Storch "wcielając" się wtę osobę maluje obraz - diagnozę, a następnie na tej podstawie sporządza receptę.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHESTEZJA

  Wrażliwość psychiczna na bodźce, zawarta między dwiema skrajnymi ocenami: nadmierna wrażliwość - obniżona wrażliwość.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESĄDY

  Żywione przez ludzi przekonania i poglądy, w których za pewne lubprawdopodobne przyjmuje się istnienie różnych zjawisk trudnych doracjonalnego wyjaśnienia.

  Długa jest też lista przesądów dużych imałych, wpływających w różnym stopniu na nasze samopoczucie,postępowanie i decyzje: czarny kot, liczba 13...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt

Do góry