Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Teoria Orem a metaparadygmat pielęgniarstwa

  W swojej teorii Orem, poza omówieniem trzech składowych: samoopieki, deficytów samoopieki i systemów pielęgnowania, definiuje również podstawowe pojęcia składające się na metaparadygmat — osoba, zdrowie, środowisko i pielęgniarstwo — oraz wyjaśnia relacje między nimi.

  Osoba jest według Orem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaszel

  Kaszel (pertusis) może być ostry lub przewlekły, suchy lub wilgotny oraz napadowy. Jest to odruch wywołany przez drażnienie błony śluzowej dróg oddechowych w wyniku dostania się do oskrzeli zwiększonej ilości gazów drażniących, pyłów, wydzieliny. Czynnikami, które mogą przyczynić się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /6 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria Orem a proces pielęgnowania

  Orem odnosi się także do koncepcji procesu pielęgnowania. Wyróżnia jego trzy etapy. Nie są one sprzeczne z przyjętymi w literaturze amerykańskiej pięcioma czy w piśmiennictwie polskim czterema jego fazami.

  Pierwszym etapem jest według Orem diagnoza pielęgniarska. Oznacza ona zarówno proces dochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacjent z respiratorowym zapaleniem płuc (VAP)

  Pacjent, lat 43, od 2 dni przebywa na oddziale intensywnej terapii z rozpoznaniem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) z powodu uszkodzenia płuc toksycznym działaniem gazu. -Na oddział został przyjęty z rurką intubacyjną założoną przez nos i podłączony do respiratora z zastosowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITALIZACJA JAKO'SYTUACJA TRUDNA

  Zagadnienie choroby jako sytuacji trudnej czy stresowej ma szczególne znaczenie w kształtowaniu postaw, wrażliwości oraz pogłębianiu wiedzy studentów kierunków medycznych. Znajomość zagadnienia jest niezbędna w profesjonalnym świadczeniu opieki i zrozumieniu złożonej sytuacji człowieka chorego.

  M...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu krążenia

  Serce (z łac. cor) to leżący w śródpiersiu narząd zbudowany ze swoistego mięśnia poprzecznie prążkowanego. Składa się z dwóch przedsionków (do których spływa krew) oraz dwóch komór (które pompują krew do tętnic). Prawa część serca otrzymuje odpływającą z narządów i tkanek odtłeno-waną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /9 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZNE SKUTKI CHOROBY

  Podstawowym społecznym skutkiem choroby są ograniczenia w wykonywaniu przez człowieka ról w odniesieniu do pracy zawodowej, życia rodzinnego i towarzyskiego. Wymienione ograniczenia mogą mieć charakter przejściowy lub trwały. Szczególnym rodzajem skutków społecznych są ograniczenia sprawności w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /12 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia rytmu serca

  Zaburzenia rytmu serca mogą być spowodowane zaburzeniami automatyzmu i zjawiskiem krążącej fali nawrotnej (re-entry). Zaburzenia automatyzmu mogą wynikać ze zmian automatyzmu fizjologicznego i z tzw. automatyzmu wyzwalanego (triggered activity).

  Do zaburzeń rytmu zalicza się częstoskurcze (nieprawidłowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /5 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wsparcie społeczne

  Termin wsparcie społeczne pojawił się w literaturze w latach 70. XX wieku w wyniku wzrostu zainteresowania badaczy grupami zależnymi, stresem i skutkami choroby [Sęk, Cieślak, 2004], Pomimo że termin ten funkcjonuje od wielu lat, nadal brak jest jednoznacznej definicji.

  Według Z. Jaworowskiej-Obój i B...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /11 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacjentka z niewydolnością serca

  Pacjentka, lat 62, została przyjęta do szpitala z powodu nasilenia duszności wysiłkowej i pogorszenia tolerancji wysiłku fizycznego w przebiegu przewlekłej niewydolności serca. Przed 6 laty przebyła zawał mięśnia sercowego, od tego czasu leczy się w poradni kardiologicznej. Nie pali papierosów, nie pije...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 907

  praca w formacie txt

Do góry