Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ŚNIĄCE CIAŁO

  Nazwa specyficznej procedury psychoterapeutycznej nazywana też pracą "z procesem", wyrosła z inspiracji psychologii Junga i wschodnichorientacji filozoficznych, jak buddyzm i taoizm. Twórca tej metody psycholog Arnold Mindell poszukuje między innymi związków pomiędzy chorobami a ich odbiciem w snach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZARLATAN

  Sprzedawca fałszywych leków, rzekomo cudownych przedmiotów, kuglarz,oszust, także znachor bezprawnie uprawiający praktykę lekarską wyłączniedla zysku. Niestety, jak donosi od czasu do czasu prasa i wieści z salsądowych, niektórzy współcześni "uzdrowiciele" w pełni na to miano...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIADOMOŚĆ

  Z bardzo wielu opisów czym jest świadomość najtrafniej i najlapidarniejten termin definiuje zwięzłe powiedzenie: "człowiek wie, że wie". Tenstan samowiedzy jest jednocześnie najwyższą formą świadomości. Wynika stąd wiele przywilejów, ale i wiele obciążeń, które też możnanajprościej wyrazić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIONKA

  Preparat biologiczny zawierający odpowiednio spreparowane (osłabione)drobnoustroje lub ich produkty wydzielania albo rozpadu. Szczepionkawprowadzona do organizmu powoduje w wyniku obronnych reakcji organizmupowstanie trwałej lub okresowej odporności na określoną chorobę lubgrupę chorób (szczepionki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZĘŚCIE

  Prof. Władysław Tatarkiewicz jedno ze swych dzieł w całości poświęciłszczęściu Pisali o nim także niemal wszyscy filozofowie iprzedstawiciele innych nauk, pisarze i poeci. Jak dotąd nikt niezaproponował jakiejś uniwersalnej definicji szczęścia Wydaje się więc,że najlepiej pozostać przy maksymie:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEDZKIE ZIOŁA

  Schweden-bitter. Ostatnio bardzo lansowany lek na polskim rynku, którywg informacji producenta - ma skutecznie działać w zaburzeniachżołądkowych i trawiennych, łagodzić dolegliwości reumatyczne, ułatwiaćleczenie ran. Polscy zielarze są jednak dość wstrzemięźliwi w oceniejego skuteczności.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYSZKO - BOHUSZ

  Prof. dr Andrzej Szyszko-Bohusz z Krakowa, autor wielu publikacji natemat filozofii i religii orientalnych, w tym między innymiinteresującej książki: "Hinduizm, buddyzm, islam". Twórca ciekawejkoncepcji filozoficznej, której nadał tytuł: Stan NiepodlegającyZmianom. Atrakcyjnym elementem tej koncepcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNDROM

  W medycynie. gdzie często pojęcie to jest używane, syndrom oznaczazespół objawów. które zwykle razem współwystępują charakteryzując bądźogólniejszy stan zdrowia, bądź jednostkę chorobową.

  W psychologii syndrom oznacza zazwyczaj ustrukturalizowany, zorganizowany zbiór pozornie różnych specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAMAN

  Miesięcznik poświęcony problematyce Człowiek - Zdrowie - Natura.Wydawca Medpress sp. z o.o., redaktor naczelny Maria Jarochowska. Adresredakcji: 40 - 685 Katowice, ul. Fredry 89, tel. 53-93-40. Cena wsierpniu 1991 - 4000 zł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SURVIVAL

  Sztuka przeżycia w sytuacjach przymusowych, czy przetrwania w trudnychwarunkach na łonie przyrody z dala od udogodnień cywilizacyjnych.Survival jest ostatnio bardzo modny, w pewnej mierze za przyczyną Polaka - Jerzego Pałkiewicza, jednego z pionierów szkoły przeżycia. Jest toprzede wszystkim reakcja na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry