Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ostre zatrucia

  W większości ostrych zatruć decydująca jest szybkość fachowego udzielenia pierwszej pomocy. Szczególne trudności stają przed lekarzem udzielającym pierwszej pomocy w przypadku zatruć celowych (samobójstwa), jak również zatruć wśród narkomanów i osób psychicznie chorych. W takich przypadkach trzeba się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenie

  Definicja. Oparzeniem nazywamy skutki działania wysokiej temperatury: ogólnego na ustrój i miejscowego na tkanki (najczęściej na skórę i błony śluzowe).

  Etiologia. Z czynników przyczynowych należy wymienić gorąco, substancje chemiczne (kwasy i ługi), energię elektryczną oraz promieniowanie jonizujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  Drgawki polegają na niezależnych od woliskurczach mięśni prążkowanych w obrębiekilku grup mięśniowych lub uogólnionych.Ten rodzaj zaburzenia czynności mózgu towarzyszywielu toczącym się w nim procesomchorobowym, jak i wielu zatruciom. Drgawkinależy zatem traktować jako objaw choroby,nie zaś jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtrutki ogólne

  Powietrze i tlen. Jest to uniwersalna odtrutka w każdym zatruciu, w przebiegu którego dochodzi do ostrej niewydolności oddechowej. Zaburzenie wentylacji trzeba leczyć wentylacją. Do tego celu powietrze atmosferyczne jest najzupełniej przydatne. W niektórych zatruciach, jak np. tlenkiem węgla, siarkowodorem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenia lekkie

  Za oparzenia takie przyjęto uważać oparzenia nie przekraczające 1— —2% powierzchni ciała, ograniczające się do zmian skóry w zakresie I i II stopnia. Są to typowe oparzenia „domowe”, najczęściej spowodowane gorącym czy wrzącym płynem.

  Pierwsza pomoc. Oparzone miejsca (z wyjątkiem twarzy) należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE PRZED ŻYCIEM

  Jedna z wielu technik medytacyjnych opierająca się na wierze w ->REINKARNACJĘ i wywołująca na drodze wielu treningów i ćwiczeńwspomnienia z poprzednich wcieleń. Zabiegi te bez względu na to, najakiej opierają się zasadzie, mają duże znaczenie terapeutyczne, wniektórych elementach zbieżne są z ideami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONA RECEPTA

  Propozycja szerokiego wprowadzenia do praktyki ordynacyjnej lekarzyśrodków aktywności fizycznej jako zapobiegających chorobie i leczącychwiele chorób. Lekarz podczas kontaktu z pacjentem, w rozmowie izaleceniach, a następnie w odpowiedniej recepcie, zapisywałby pacjentowizadania ruchowe, których samodzielne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE PO ŻYCIU

  Tytuł słynnej książki Raymonda Moody, lekarza psychiatry, który napodstawie relacji ponad 100 osób, które przeżyły śmierć kliniczną,postawił hipotezę o istnieniu życia pozagrobowego. Książka i jej treśćwzbudziły wiele dyskusji. Trwają one do dziś, wyłaniając zwolenników iprzeciwników.

  Istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁOLECZNICTWO

  Leczenie ziołami od dość dawna akceptowane jest przez medycynęklasyczną. Co najmniej 40% leków sporządza się na bazie surowcówroślinnych. Tym zaś co różni zielarstwo stosowane przez medycynęniekonwencjonalną od oficjalnej, to bogactwo i oryginalność zestawówziół sporządzanych przez wielu czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYJMY DŁUŻEJ

  Miesięcznik. W nowej edycji prezentuje się bardzo okazale. Zajmuje sięogólnymi problemami zdrowia, nie stroni od prezentowania różnychproblemów medycyny niekonwencjonalnej. Wydaje Res Publica PressInternational. Adres redakcji: 00-517 Warszawa, Marszałkowska 82 tel.623-66-53. Red. nacz. Juliusz Minakowski...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry