Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tlenoterapia

  Tlenoterapią nazywa się wzbogacanie powietrza oddechowego w tlen, co ma na celu podwyższenie jego prężności w krwi tętniczej. Podawaniem tlenu nie można skompensować niewydolności wentylacyjnej, na którą składa się niedobór tlenu oraz nadmiar dwutlenku węgla w organizmie.

  Podawanie przez cewnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płukanie żołądka

  Płukanie żołądka je wskazane u chorych sie, ze świeżymi zabul z objawami krwawień mowego oraz objawarr bieg ten może spowoć wikłań. Najgroźniejsze czasie zabiegu odru czynności serca. Z in wymienić zachłystowe możliwość mechaniczni go odcinka przewodu j Płukanie żołądka v czystą wodą, aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDUSZENIE, POWIESZENIE

  Mechanizm śmierci z uduszenia związany jest tak z przerwaniem wentylacji, jak i z uciskiem naczyń tętniczych zaopatrujących ośrodkowy układ nerwowy. Decyduje to zarówno o objawach, jakie towarzyszą tym stanom, jak i o sposobie postępowania ratowniczego.

  Objawy. Pogorszenie wentylacji może mieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu

  Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu można powodować różnymi metodami. W zatruciach truciznami o dobrym współczynniku oczyszczania nerkowego powszechnie stosowana jest intensywna diureza. Metoda ta polega na podawaniu choremu płynów w ilości przekraczającej 3- lub 4-krotnie jego zapotrzebowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTONIĘCIE

  Patogeneza. Mechanizm śmierci wskutek utonięcia jest dwojaki: 1. Uniemożliwienie wymiany gazowej prowadzi bardzo szybko do niedotlenienia, a równocześnie narasta w ustroju zawartość dwutlenku -węgla (hiper-kapnia). 2. Dość szybko następują zmiany objętości krwi krążącej, spowodowane przenikaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odtrutki po zatruciach

  Z odtrutek mających inny mechanizm djM-ffi łania niż wyżej wymienione związki ćhela-^ tujące metale należy wymienić:

  Alkohol etylowy. Ze względu na łatwość wiązania dehydrogenazy alkoholowej używany jest jako odtrutka w ostrych zatruciaipi alkoholem metylowym oraz w zatruciach glikolem etylenowym. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata przytomności

  Utratą przytomności nazywa się stan, w którym człowiek nie reaguje na bodźce środowiska zewnętrznego, w tym szkodliwe, a na bodźce wewnętrzne reaguje ospale, lub też nie oddziałuje na nie w ogóle. Głębokość nieprzytomności bywa różna. Istnieje też wiele skal jej oceny, wydaje się jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLKA NERKOWA

  Jest to napad ostrych bólów w przebiegu kamicy dróg moczowych lub spowodowany uniedrożnieniem moczowodu skrzepem czy zagięciem moczowodu w przypadku tzw. nerki ruchomej. Bóle umiejscawiają się w okolicy lędźwiowej, zwykle po stronie zaatakowanego moczowodu, promieniują do jąder i prącia lub do sromu. Napad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKI STOSOWANE W LECZENIU OSTRYCH ZATRUĆ

  Oprócz leków używanych jako odtrutki w leczeniu ostrych zatruć stosuje się wiele leków przeciwdziałających wywoływanym przez truciznę objawom. Leki te nie są odtrutkami, jednakże spełniają niezwykle istotną rolę w leczeniu tych zatruć. Przykładem takiego leku może być atropina, stosowana w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenie oddychania

  Zaburzenie oddychania może polegać na nieprawidłowej zmianie objętości powietrza wprowadzonego do płuc, na zmianie częstości oddechów lub ich rytmu. Następstwem zaburzeń oddychania jest obniżenie prężności tlenu oraz podwyższenie prężności dwutlenku węgla we krwi tętniczej i w tkankach. Leczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /6 913

  praca w formacie txt

Do góry