Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Niedoczynność kory nadnerczy

  Niedoczynność kory nadnerczy może być ostra lub przewlekła (choroba Addisona) [Wyzgał, Sańko-Resmer, 2004; Szelachowska, 2005; Kasperlik-Załuska, Słowińska-Srzednicka, 2005; Bugajski, Markiewicz, 2007]. Ostra niedoczynność kory nadnerczy rozwija się najczęściej wskutek nagłego uszkodzenia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność gruczołu tarczowego

  Nadczynność gruczołu tarczowego (tyreotoksykoza, wole toksyczne rozlane, choroba Gravesa-Basedowa, choroba Plummera) jest to zespół objawów klinicznych występujący w przebiegu nadmiernej biosyntezy i uwalniania hormonów tarczycy, prowadzący do zwiększenia stężenia wolnych hormonów tarczycy i ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność gruczołów przytarczycznych

  Niedoczynność gruczołów przytarczycznych jest to zespół objawów klinicznych wywołany brakiem przytarczyc lub niedostateczną syntezą czynnego PTH. Niedobór lub brak PTH prowadzi do zaburzeń gospodarki mineralnej, ponieważ ilość uwalnianego PTH jest mniejsza niż potrzeby homeostazy, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperaldosteronizm

  Hiperaldosteronizm może być pierwotny lub wtórny. Hiperaldoste-ronizm pierwotny (zespół Conna) spowodowany jest najczęściej pojedynczym gruczolakiem warstwy kłębkowatej nadnerczy (produkującym aldosteron), rzadziej rakiem wydzielającym aldosteron, obustronnym idiopatycznym przerostem kory nadnerczy lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wirylizm nadnerczowy

  Wirylizm nadnerczowy (zespół nadnerczowo-płciowy) może być wrodzony łub nabyty. Wrodzone zwiększenie produkcji androgenów jest najczęściej spowodowane niedoborem lub brakiem 21-hydroksylazy, co powoduje zahamowanie syntezy aldosteronu i kortyzolu, a to z kolei stymuluje przysadkę do zwiększenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przedniego płata

  Niedoczynność przedniego płata przysadki mózgowej może być spowodowana przez nowotwory, urazy czaszki i uszkodzenia jatrogenne, zaburzenia naczyniopochodne, zmiany zapalne i naciekowe, zaburzenia rozwojowe, izolowane niedobory hormonów, choroby metaboliczne i inne przyczyny (idiopatyczne). Klinicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej

  Nadczynność przedniego płata przysadki mózgowej wiąże się z gruczolakami wydzielającymi GH (gigantyzm lub akromegalia — hiper-somatotropizm), gruczolakami wydzielającymi ACTH (choroba Cushin-ga), gruczolakami wydzielającymi PRL (hiperprolaktynemia), gruczolakami wydzielającymi TSH lub LH/FSH (rzadko)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Buergera

  Choroba Buergera charakteryzuje się odcinkowym zapaleniem tętnic, a także żył o mniejszym przekroju. W wyniku zapalenia ściana tętnicy staje się grubsza, zmniejsza się przepływ krwi w chorym segmencie, pojawiają się obszary niedokrwienia obwodowego. Postępujące zmiany zapalne w tętnicy prowadzą do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kortyzol

  Kortyzol należy do glikokortykosteroidów, które wywierają wpływ głównie na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek oraz nieznaczny wpływ na gospodarkę wodną i mineralną. Mają działanie przeciwzapalne, antyalergiczne i immunosupresyjne, odgrywają rolę w utrzymaniu prawidłowej pobudliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych

  Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych dotyczy chorych z przewlekłym spoczynkowym bólem niedokrwiennym, owrzodzeniami lub martwicą kończyny występującymi w związku z potwierdzonymi zmianami miażdżycowymi tętnic. Rozpoznanie krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych opiera się na obrazie klinicznym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 428

  praca w formacie txt

Do góry