Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój dziecka

  W 4. miesiącu długość ciemieniowo-siedzeniowa wynosi ok.12 cm, a masa ciała 110 g i jest to okres największego tempa wzrostu w ciągu całej ciąży. Znacznie zmienia się proporcja między głową a resztą ciała płodu. Między 3. a 5. miesiącem ciąży głowa stanowi V3 całej długości ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w zespole metabolicznym

  Przemiana materii i energii (metabolizm, z gr. metabole — przemieniać) jest głównym przejawem życia. Na całokształt przemian metabolicznych ustroju składają się dwa przeciwstawne procesy syntezy (anabolizm) i rozpadu (katabolizm). Oba typy reakcji zachodzą w sposób uporządkowany, w określonej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /8 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w organizmie matki

  Dla kobiety II trymestr ciąży to okres spokoju i wyciszenia. Męczące dolegliwości I trymestru minęły, a dziecko nie jest jeszcze na tyle duże, aby stanowić obciążenie fizyczne dla matki. Wygląd zewnętrzny matki ulega znacznym zmianom. Piersi powiększają się, zmniejsza się ich bolesność i obrzęk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjątki od zakazu rozwiązania i wypowiedzenia umowy

  Kodeks pracy dopuszcza tylko dwie sytuacje, w których dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Możliwe jest jedynie (po spełnieniu określonych warunków) rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży, za wypowiedzeniem, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość normocytowa — niedokrwistość hemolityczna

  Warunkiem zachowania właściwej struktury i funkcji krwinek czerwonych, a tym samym utrzymania ich zaprogramowanej długości życia, jest prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. W momencie wystąpienia nieprawidłowości w metabolizmie krwinek lub uszkodzenia struktury błony komórkowej czas przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /14 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad położniczy

  Ciąża jest okresem w życiu kobiety, w którym występuje wiele emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Negatywne emocje, a zwłaszcza niepokój, lęk i bezradność, są szczególnie częste wśród kobiet, które wcześniej utraciły ciążę. Podczas wywiadu położna powinna o tym pamiętać i w pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop wychowawczy

  Urlop wychowawczy jest również ściśle związany ze stosunkiem pracy i należy się osobie zatrudnionej. Celem udzielenia urlopu jest umożliwienie pracownicy lub pracownikowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (opiekę mogą sprawować rodzice lub opiekunowie). Nie jest więc dopuszczalne wykorzystywanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu moczowego

  Do podstawowych procesów fizjologicznych człowieka, których prawidłowy przebieg jest nieodzowny dla zachowania życia, należy wytwarzanie moczu oraz jego wydalanie z ustroju. Proces ten jest możliwy dzięki układowi moczowemu, który tworzą nerki oraz drogi moczowe. Drogi moczowe, które odprowadzają mocz na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /10 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety karmiące dziecko

  Pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub nawet wychowawczego, jeżeli np. wykorzystała go w pewnej części, ma prawo wystąpienia do pracodawcy o zapewnienie jej w czasie pracy przeraz na karmienie dziecka, pod warunkiem że rzeczywiście karmi dziecko piersią.

  W takim przypadku przysługują jej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość mikrocytowa — niedokrwistość z niedoboru żelaza

  Żelazo jest składnikiem hemoglobiny (białka krwi) i mioglobiny (białka magazynowanego w mięśniach). Jest niezbędne do transportu i magazynowania tlenu, transportu elektronów (cytochromy), desaturacji kwasów tłuszczowych, destrukcji nadtlenku wodoru (katalaza), jodowania tyrozyny (peroksydaza tarczycowa)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /4 849

  praca w formacie txt

Do góry