Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rola położnej w monitorowaniu stanu płodu za pomocą kardiotokografii

  Ocena stanu płodu podczas ciąży i w okresie okołoporodowym pozostaje nadał istotnym problemem w perinatołogii. Kardiotokografia stała się powszechnie używaną metodą monitorowania stanu płodu i właściwie jest „złotym” standardem postępowania w wykrywaniu zagrażającego niedotlenienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /4 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota profilu biofizycznego płodu

  Istotą profilu biofizycznego jest zróżnicowana rsakcja ośrodkowego układu neonowego na niedotlenienie płodu, objawiająca się różnym zakresem upośledzenia funkcji poszczególnych narządów nadzorowanych przez określone struktury mózgu.

  Czułość poszczególnych ośrodków mózgu na niedotlenienie jest różna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /4 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka położniczego

  Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie każdej kobiety do ciąży i zachęcać wszystkie pacjentki w wieku rozrodczym do wizyty u ginekologa przed planowaną koncepcją. Ma to doniosłe znaczenie dla zdrowia przyszłego potomstwa oraz dla prawidłowego przebiegu ciąży. Zaleca się wykonanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /5 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola położnej w okresie oznaczania profilu biofizycznego płodu

  Personel medyczny, (lekarz, położna), po zapoznaniu się ze stanem zdrowia ciężarnej/rodzącej oraz dobrostanem płodu na podstawie wywiadu, badania położniczego, osiuchiwania tętna płodu i zapisu KTG, ocenia stopień zagrożenia płodu oraz informuje pacjentkę, w przypadku podejrzenia o niedotlenienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad ginekologiczny

  Wywiad ginekologiczny powinien zawierać:

  •    Dane dotyczące miesiączki - należy zapytać, w którym roku życia wystąpiła pierwsza miesiączka, czy miesiączki były regularne, ile dni trwał cykl miesiączkowy, ile dni trwało krwawienie, jaki był charakter miesiączek (prawidłowe, skąpe, obfite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność nerek (PNN)

  Przewlekła niewydolność nerek (PNN) jest wieloobjawowym zespołem chorobowym, rozwijającym się w następstwie postępującego niszczenia miąższu nerkowego przez toczące się w nim przewlekłe procesy patologiczne. Powodują one progresywne zmniejszenie filtracji kłębusz-kowej (GFR) poniżej wartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położna w systemie opieki zdrowotnej nad kobietą ciężarną

  Położna zajmuje kluczową pozycję w polskim systemie opieki zdrowotnej. Z punktu widzenia dobrobytu obywatelek-pacjentek efektywna i szeroko dostępna położnicza opieka zdrowotna powinna być jednym z najważniejszych obszarów aktywności władzy publicznej. Państwo powinno tak zorganizować proces udzielania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /7 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica moczowa

  Kamica moczowa może dotyczyć każdego odcinka dróg moczowych i jest częstą przyczyną gwałtownych dolegliwości bólowych (kołka nerkowa), krwawień, zakażeń i uropatii zaporowej. Około 90% kamieni zbudowanych jest z soli wapnia, głównie szczawianów, 5% tworzą kamienie z kwasu moczowego, 2% składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstępne rozpoznanie ciąży

  Ciążę rozpoznaje się na podstawie objawów, które są wyrazem obecności oraz rozwoju elementów jaja płodowego: subiektywnych, pojawiających się w wyniku reakcji organizmu kobiety na działanie hormonów ciałka żółtego i trofo-blastu, oraz obiektywnych, wynikających z badań fizykalnych (podmiotowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia układu moczowego

  Zakażenia układu moczowego należą do częstych jego schorzeń, szczególnie u kobiet. W patogenezie zakażeń istotne są drogi, jakimi drobnoustroje mogą dostać się do układu moczowego. Drogi te mogą być zależne od przepływu krwi, chłonki lub moczu. Klinicznie zakażenia dzieli się na zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /09.06.2014 Znaków /2 448

  praca w formacie txt

Do góry