Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  GRUŹLICZE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zakażenie osierdzia prątkami gruźlicy następuje najczęściej przez ciągłość, zwykle wskutek łączności pomiędzy naczyniami lim-fatycznymi osierdzia a tchawiczymi węzłami limfatycznymi. Inną drogą zakażenia jest przeniesienie przez naczynia krwionośne prątków z innych ognisk zakażenia — kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ZACISKAJĄCE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Ta postać zapalenia osierdzia jest najczęściej przewlekłym gruźliczym zapaleniem o-sierdzia po przebytym zapaleniu wysiękowym ostrym lub podostrym. Niekiedy nie można dopatrzyć się w wywiadach okresu ostrego zapalenia i możliwe jest, że część przypadków od początku swego przebiegu ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomykalność zastawki aorty w kile sercowo-naczyniowej

  Wskutek osłabienia ściany aorty oraz utraty elastyczności rozciąga się pierścień zastawkowy, powodując niedomykalność zastawki. Dodatkowym czynnikiem niedomykalności są zniekształcenia samych płatków półksiężycowatych oraz pojawienie się swoistej ziarniny u nasady zastawek, pomiędzy ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTERYJNE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zapalenie to; zwane również zapaleniem ropnym, różni się od innych postaci gwał-: townym odczynem ogólnym, jak gorączka, toksemia, leukocytoza. Występuje ono jako powikłanie innych chorób bakteryjnych, jak zapalenie płuc, róża, zapalenie migdałków; posocznica. Od reumatycznego zapalenia o-sierdzia różni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie ujść tętnic wieńcowych

  Wskutek nacieku zapalnego w ścianie tęt-? nicy głównej oraz bliznowatych zaciągnięć zwężają się otwory ujść tętnicy wieńcowych. Niedokrwienie mięśnia sercowego wskutek zmniejszonego wypełniania się tych tętnic powoduje napady dusznicy bolesnej. Zwężenie ujść wieńcowych towarzyszy z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO

  Nazwę zapalenia mięśnia sercowego należy ograniczyć do przypadków, w których istotą choroby są zmiany zapalne.

  Rozpoznanie myocarditis nie jest pełne bez określenia etiologii wywołującej zapalenie.

  Etiologia. Saphir i Gore dzielą zapalenie mięśnia sercowego według przyczyn na:

  1)    występujące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /4 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE KIŁY SERCOWO-NACZYNIOWEJ

  Nieodwracalne zmiany anatomopatologicz-ne, jak martwica błony środkowej i bliznowate zniekształcenia, nie ustępują pod wpływem leczenia. Celem terapii jest przede wszystkim przedłużenie życia chorego, a nie spóźnione zabicie krętków w aorcie. Jednakże leczenie przeciwkiłowe należy stosować, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia

  Kardiomiopatia jest chorobą włókien mięśnia sercowego. Goodwin podał definicję, że jest to „podostra lub przewlekła choroba mięt śnia sercowego o nieznanej lub niezwykłej przyczynie, często skojarzona ze zmianami chorobowymi wsierdzia lub osierdzia”. Dawniej stosowano podział na kardiomiopatię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE OSIERDZIA

  Zapalenie obejmuje blaszkę trzewną i blaszkę ścienną osierdzia. Choroba ta może przebiegać jako ostre zapalenie włóknikowe (suche) lub jako zapalenie wysiękowe. Zwykle do zapalenia włóknikowego dołącza, się wysięk. Przewlekłą postać zapalenia osierdzia charakteryzuje wytworzenie grubej warstwy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /6 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA

  Przerostowe zwężenie podaortalne znane jest pod wieloma nazwami, które nadawano jej w kolejnych opisach:

  —    samoistne przerostowe zwężenie podaortalne

  —    przerostowa zaporowa kardiomiopatia

  —    mięśniowe zwężenie podaortalne

  — asymetryczny przerost przegrody

  —    przerostowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 275

  praca w formacie txt

Do góry