Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚĆ

  Częstym powikłaniem niedokrwistości jest dusznica bolesna (angina pectoris) wskutek zmniejszonego dowozu utlenowanej hemoglobiny dla mięśnia sercowego, przy jego zwiększonym zapotrzebowaniu na tlen. Najczęstszą dolegliwością związaną ze stanem hiperkinetycznym jest duszność wysiłkowa.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA

  Wskutek zranienia tętnicy powstać może przetoka tętniczo-żylna, która powoduje znaczne zaburzenie hemodynamiki. Przetoka do obszaru niskiego ciśnienia żylnego działa jako strefa niskiego oporu naczyniowego, do której napływa zwiększona ilość krwi. Powoduje to obniżenie ciśnienia w krążeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCIŚNIENIE KRĄŻENIA PŁUCNEGO

  W warunkach prawidłowych w naczyniach płucnych ciśnienie skurczowe wynosi 2,1 kPa (16 mm .Hg), ciśnienie rozkurczowe 0,9 kPa (7 mm Hg). Za górną granicę normy w naczyniach płucnych uchodzi ciśnienie 4,0 — 2,0 kPa (30/15 mm Hg).

  Nadciśnienie płucne występuje w następujących grupach chorób:

  1...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZATOR PŁUC

  Zakrzepy w prawym przedsionku powstają w przypadkach migotania przedsionków. Za-i krzepy przyścienne wikłają przebieg zawału serca obejmującego przegrodę międzykomo-rową.

  Wytworzenie się dużego zatoru w większym naczyniu tętniczym płuc powoduje nagłe zwiększenie oporu naczyniowego, który prawa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /4 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA ZASTOINOWA (ROZSTRZEŃIOWA)

  Istotą kardiomiopatii zastoinowej, rozpoznawanej coraz częściej w Polsce, jest znaczne rozszerzenie komór i upośledzenie kurcz-liwości mięśnia sercowego. W tej kardiomiopatii nieznaczny przerost jest w niestosunku do znacznego rozszerzenia komór; przerost nie nadąża tu za rozszerzeniem jam serca. Grubość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARDIOMIOPATIA OBLITERACYJNA

  Charakterystyczne cechy kliniczne i patologiczne spotyka się w chorobie występującej w niektórych krajach tropikalnych, określanej nazwą fibrosis endomyocardialis (EMF). Zmianami patologicznymi są obszary zwłóknienia wsierdzia i mięśnia sercowego, szczególnie w okolicy podzastawkowej i koniuszka serca. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZADKIE CHOROBY MIĘŚNIA SERCOWEGO

  Wprowadzenie do definicji kardiomiopatii ich nieznanej przyczyny usunęło z tej grupy choroby określane nazwą wtórnej kardiomiopatii, ponieważ ich etiologia jest znana. Tę grupę związaną z chorobami ogólnoustrojo-wymi określa się obecnie jako „rzadkie swoiste choroby mięśnia sercowego”.

  Zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Sarkoidoza jest przewlekłą chorobą o nieznanej etiologii i o pewnym podobieństwie przebiegu do gruźlicy. Niekiedy ziarninowe nacieki pojawiają się w mięśniu sercowym w postaci żółtych guzków. Ziarnina gojąc się pozostawia zwłóknienia, niszcząc budowę mięśnia sercowego.

  Częstą zmianą w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W SERCU W SKROBIAWICY

  Wtórna skrobiawica pojawia się w przebiegu przewlekłych chorób i zwykle nie obejmuje serca. Pierwotna skrobiawica obejmuje mięsień sercowy w 85% przypadków.

  Istotą choroby jest odkładanie się złogów substancji białkowej w ścianach komór serca i przedsionków, w zastawkach, w naczyniach wieńcowych. Twarde...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOTWORY SERCA

  Wśród nowotworów serca liczniejszą grupę stanowią guzy przerzutowe niż pierwotne. Przerzuty do mięśnia sercowego i osierdzia spotykane są w około 4% przypadków zgonów wskutek nowotworów złośliwych.

  Objawy kliniczne. Obraz kliniczny nowotworów serca nie jest swoisty i objawami swoimi bliskie są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /18.02.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry