Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Uchyłek pęcherza moczowego

  Uchyłki są to workowate uwypuklenia ściany pęcherza, łączące się wąskim otworem ze światłem pęcherza. Mogą być wro-j dzone lub nabyte. Uchyłki nabyte powstają w następstwie przeszkody w odpływie moczu z pęcherza (przerost lub rak stercza, zwężenie cewki itp.).

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba szył pęcherza

  Choroba ta polega na niecałkowitym otwieraniu się ujścia wewnętrznego cewki podczas oddawania moczu. Zmiany, które to powoduj ą, mogą być wrodzone lub nabyte. Nabyte są spowodowane rozwojem w obrębie szyi bliznowatej tkanki łącznej, powstałej na skutek przewlekłych procesów zapalnych gruczołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPIEŃ OKOŁONERKOWY I ZAPALENIE PRZYNERKOWE

  W zapaleniu przynerkowym zakażenie rozwija się w przestrzeni pomiędzy warstwami torebki włóknistej nerki (powięzi Geroty); w zapaleniu okołonerkowym mamy do czynienia z powstaniem ropnia na zewnątrz to? rebki włóknistej nerki. Dochodzi wówczas do gromadzenia się w luźnej tkance tłuszczowej ogromnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpływ pęcherzowo-moczowodowy

  Odróżniamy odpływy pierwotne i wtórne Pierwotne spowodowane są wrodzoną wadą śródściennego odcinka moczowodu, wtórne są następstwem przeszkód w odpływie moczu z pęcherza lub stanu zapalnego błony śluzowej pęcherza. U dzieci odpływy pęcherzowo-moczowodowe są jedną z najczęstszych przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie moczowodu

  Występuje najczęściej w przymiedniezko-wym, rzadziej w przypęcherzowym odcinku moczowodu.

  Rozpoznanie. Zwężenie rozpoznajemy na podstawie urografii, która ujawnia poszerze- nie kielichów i miedniczki oraz różnego stopnia ścieńczenie miąższu nerki. W wodoner-czach zaawansowanych wykonuje się zdjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moczowód położony za żyłą główną

  Wada ta polega na nieprawidłowym położeniu moczowodu i dotyczy wyłącznie moczowodu prawego.

  Moczowód, biegnąc od miedniczki ku dołowi, przechodzi pod żyłą główną dolną i spiralnie ją otacza. Przy takim przebiegu górny odcinek moczowodu i miedniczka ulegają rozszerzeniu wskutek ucisku wywieranego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchyłek kielicha

  Wrodzony uchyłek kielicha wysłany jest od wewnątrz takim samym nabłonkiem przejściowym, jak kielich, co różni go od uchyłków nabytych, powstałych po przebiciu się do kielicha ropnia lub torbieli nerki.

  Objawy kliniczne. Uchyłek nie powoduje przeważnie dolegliwości, gdy jednak powstanie w nim kamień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka podkowiasta

  Nerka podkowiasta powstaje w następstwie zrośnięcia się dolnych, a niesłychanie rzadko górnych, biegunów nerek. Pomost łączący obie nerki, zwany cieśniną, może składać się z tkanki łącznej lub grubego miąższu nerkowego i leży przed tętnicą główną i żyłą główną dolną. Miedniczki nerkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki

  Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki dotyczy wszystkich kielichów, przeważnie jednej“ nerki, bez występowania przeszkody w odpływie moczu z nerki i bez poszerzenia miedniczki.

  Rozpoznanie różnicowe. Wadę należy różnicować z nabytym wodonerczem, powstałym w następstwie przeszkody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemieszczenie nerki

   Nerka może zatrzymać miednicy (dystopia renis pelvicd) lub w okolicy lędźwiowej (dystopia renis lumbalis). Nerka przemieszczona ma zwykle miedniczkę leżącą na przedniej powierzchni nerki, a kielichy zwrócone w kierunku kręgosłupa. Niekiedy spotyka się też przemieszczenie skrzyżowane, mianowicie nerka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 002

  praca w formacie txt

Do góry