Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jawna niedokrwistość z niedoboru żelaza

  Drugi okres niedokrwistości z niedoboru żelaza jest znacznie łatwiejszy do rozpoznania, ponieważ dochodzi do ujawnienia się jej w postaci niedoboru żelaza tkankowego oraz niedokrwistości. Niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dopiero po wyczerpaniu żelaza tkankowego ł zapasowego; cechuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości syderoblastyczne

  Niedokrwistości syderoblastyczne stanowią grupę przypadków o niejednolitej patogenezie, w których istnieje zaburzenie syntezy hemu na skutek upośledzenia aktywności jego syntetaz. Wspólną ich cechą jest zwiększenie liczby syderoblastów, zwłaszcza patologicznych — pierścieniowatych. Zjawisko to jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDOKRWISTOŚCI MEGALOBLASTYCZNE

  Patogeneza tych niedokrwistości jest złożona, gdyż mogą one powstawać z niedoboru witaminy Bu, z niedoboru kwasu foliowego lub obu tych czynników jednocześnie.

  U podłoża niedokrwistości megaloblastycz-nych leży zaburzenie syntezy nukleotydów, przebiegającej zasadniczo w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Addisona-Biermera Niedokrwistość złośliwa

  Należy ona do najczęściej spotykanych niedokrwistości megaloblastycznych. Do niedoboru witaminy B12 dochodzi na skutek upośledzonego jej wchłaniania z przewodu pokarmowego, spowodowanego upośledzeniem w wydzielaniu czynnika wewnętrznego przez błonę śluzową żołądka. Czynnik ten zapewnia bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły po resekcji żołądka

  Po 3—10 latach od resekcji żołądka, zwłaszcza całkowitej, lub po rozległej operacji obejmującej dno żołądka (miejsce wydzielania czynnika wewnętrznego) występuje u ok. 60% chorych niedokrwistość podobna do złośliwej. Powstaje ona z niedoboru witaminy Bj*, wywołanego nabytym upośledzeniem wy-l...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość z niedoboru żelaza

  Niedokrwistości te stanowią jeden z objawów niedoboru żelaza, który długi czas może istnieć w utajeniu (utajona choroba z niedoboru żelaza).

  Całkowita ilość żelaza w ustroju ludzkim wynosi około 4,0 g, z czego większość (ok. 3,0 g) jest zawarta w hemoglobinie krwinek czerwonych. Pozostała jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URAZY MOSZNY I JĄDER

  Drobne ubytki moszny goją się samoistnie, większe należy zeszywać. W całkowitym oskalpowaniu jąder należy je umieścić w tkance podskórnej ud i w późniejszym terminie wytworzyć mosznę ze skóry, pod którą znajdowały się jądra. Uszkodzenie błony białawej jądra powoduje wypadanie jego miąższu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręt jądra

  Skręt jądra polega na kilkakrotnym jego obrocie wokół długiej osi powrózka nasiennego, czego następstwem jest niedokrwienie jądra. Po 10—12 h trwania skrętu jądro ulega zwykle martwicy.

  Objawy kliniczne. Skręt wywołuje bardzo silne bóle jądra. Jądro przemieszcza się w kierunku zewnętrznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak prącia

  Umiejscawia się on przeważnie na żołędzi i na napletku. Początkowo tworzy drobne, twarde owrzodzenie, które w późniejszym okresie rozrasta się i przybiera postać kala-fiorowatego guza. Z powierzchni rozpadającego się guza sączy się cuchnąca wydzielina.

  Rozpoznanie. Ustala się je na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie najądrza

  Zapalenie najądrza jest zwykle sprawą wtórną i pojawia się w przebiegu zapalenia cewki, pęcherza moczowego lub gruczołu krokowego. Bakterie przedostają się do najądrza drogą wstępującą poprzez nasienio-wód lub naczyniami chłonnymi. Proces zapalny z najądrza bardzo rzadko rozprzestrzenia się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /1 179

  praca w formacie txt

Do góry