Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Owalocytoza wrodzona

  Wrodzona owalocytoza jest to rzadka anomalia kształtu erytrocytów, dziedziczona jako cecha autosomalna dominująca. Może ona przebiegać zupełnie bezobjawowo (odsetek owalocytów nie przekracza 30%), z objawami nieznacznej hemolizy bez niedokrwistości, lub też może przejawiać się jako niedokrwistość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość hemolityczna z niedoboru niektórych enzymów krwinek czerwonych

  U podstaw patogenetycznych wielu wrodzonych niedokrwistości niesferocytowych leży niedobór jednego z wielu enzymów krwinek czerwonych, od których zależy zaopatrywanie krwinki czerwonej w energię. Niedobory te są uwarunkowane genetycznie, przy czym sposób dziedziczenia każdej z tych wad może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość megaloblastycżna ciężarnych

  Ta postać niedokrwistości występuje zńaćzf nie rzadziej niż niedokrwistość z niedoboru żelaza. Pojawia się ona zwykle u wieloródek niedostatecznie odżywionych,  w końcowym okresie ciąży lub w połogu.

  W dobrze odżywionych populacjach częstość jej dochodzi do 0,5% ciąż, a w populacjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość hemolityczna Marchiafava-Micheli

  U podstawy nocnej napadowej hemoglobi-nurii leży rzadka, nabyta anomalia erytrocytów, dotycząca prawdopodobnie struktury ich otoczki i powodująca szczególną wrażliwość na hemolityczne działanie dopełniacza zawartego w surowicy, szczególnie w środowisku kwaśnym (np. obniżenie pH osocza krwi w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości z niedoboru innych substancji krwiotwórczych

  Z innych substancji, które odgrywają rolę w erytropoezie, należy wymienić witaminę B8 (pirydoksynę), która jest koenzymem niezbędnym w biosyntezie hemoglobiny. Jej niedobór, spotykany u ludzi bardzo rzadko, może powodować niedokrwistość mikrocytową, niedobarwliwą. Cechuje ją zwiększenie zawartości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości objawowe

  Niedokrwistości objawowe stanowią liczną grupę przypadków, w których niedokrwistość jest wywołana podstawową chorobą przy współudziale różnych mechanizmów (upośledzenie erytropoezy, hemoliza, krwotoki). Mogą one być następstwem wielu zespołów chorobowych, które toczą się bardzo często nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemolityczne

  Są to niedokrwistości wywołane przyśpieszonym rozpadem krwinek czerwonych na skutek ich defektu strukturalnego lub wpływu różnorodnych czynników zewnętrznych.

  Niedokrwistości hemolityczne pojawiają się wówczas, gdy nasilenie hemolizy jest większe niż zdolność kompensacyjna szpiku, który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sferocytoza wrodzona i nabyta

  Jest to niedokrwistość o podłożu rodzinnym, znana od 100 lat, w której defekt struktury erytrocytów — kulistość (sferocytoza) — powoduje ich przyspieszony rozpad. Charak7 ter tego defektu, który jest dziedziczony jako cecha autosomalna dominująca, różnorodnej penetracji, nie został jeszcze dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprue

  Są to bliskie sobie, a może identyczne żfi| społy niedoborowe, powstałe na skutek upośledzonego wchłaniania wielu czynników za-1wartych w pożywieniu ^ tłuszczów, białka^ węglowodanów, składników mineralnych, me4 tali śladowych i witamin, m.in. kwasu foliowego. Głównie w następstwie jego niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utajona choroba z niedoboru żelaza

  Pierwszy, utajony okres niedoboru żelaza cechuje jedynie zubożenie ustroju w żelazo tkankowe i zapasowe, spowodowane ujemnym bilansem żelazowym. W tym czasie stężenie' hemoglobiny i liczba krwinek czerwonych utrzymują się w granicach prawidłowych, potem rozwija się jawna niedokrwistość z niedoboru...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt

Do góry