Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Małopłytkowości objawowe

  Objawy skazy krwotocznej małopłytkowej mogą występować na skutek toksycznego wpływu niektórych substancji chemicznych lub toksyn endogennych (np. mocznica, niewydolność wątroby) na układ płytkotwórczy (patrz Zespoły aplastyczne, str. 333). Mało-| płytkowości towarzyszy wówczas zmniejszenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białaczka kosmatokomórkowa

  Białaczka kosmatokomórkowa jest specjalną postacią rozrostu komórek limfoidalnych

  B. Mają one włochate wypustki i zawierają w cytoplazmie ziarnistości o dodatniej reakcji na kwaśną fosfatazę oporną na winian.

  Objawy kliniczne. Klinicznie cechują tę chorobę splenomegalia i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁA ERYTROLEUKEMIA

  Różnice między przewlekłą erytroleukemią i przewlekłą szpikowicą mają charakter ilościowy. Obok rozrostu układu granulocyto-wego stwierdza się rozrost układu erytrobla-stycznego.

  We krwi obwodowej występuje duża liczba — od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów w 11 (kilkanaście — kilkadziesiąt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTOPATIE

  W stanach tych objawy krwotoczne, przypominające skazę małopłytkową, lecz o łagodniejszym przebiegu, występują u osób z prawidłową lub nieco zmniejszoną liczbą płytek, które wykazują jednak zaburzenia jakościowe i czynnościowe.

  Za pomocą podstawowych badań labora-jj toryjnych stwierdza się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki nieziarnicze o mniejszej złośliwości

  Do chłoniaków nieziarniczych o mniejszej złośliwości należą stosunkowo rzadko występujące: ziarniniak grzybiasty i zespół Seza-ry’ego (rozrost komórek T), immunocytoma (proliferacja B):lymphoplasmocytoid.es, lym-phoplasmocyticum i pleomorphicum, a także chłoniaki centrocytowe (proliferacja komórek B) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA GRANULOCYTOPENIA

  Choroba ta cechuje się nagłym wystąpieniem gorączki, zmian wrzodziejących w jamie ustnej i gardle oraz znacznym zmniejszeniem liczby granulocytów we krwi obwodowej.

  Ostra granulocytopenia, uważana poprzednio za odrębną jednostkę chorobową — agra| nulocytozę, jest w większości przypadków zjawiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistości hemol¡tyczne spowodowane izoprzeciwciałami

  Stan ten należy do jednego z najcięższych po zabiegu leczniczym. Wstrząs, jaki występuje po przetoczeniu krwi obcogrupowej, mo-ż&: sam przez się doprowadzić do śmierci biorcy.

  Etiologia. Przyczyną jest reakcja ustroju biorcy, w którego osoczu znajdują się przeciwciała anty-A, anty-B lub przeciwciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mononukleoza

  Mononukleoza jeśt ostrą chorobą limfopro-liferacyjną, samowygasającą, wywołaną zakażeniem wirusem Epstein-Barra. Wczesną ostrą fazę choroby cechuje znaczna limfo-cytoza i obecność we krwi obwodowej, w limfadenogramach, a w mniejszym stopniu także w szpiku — atypowych limfocytów. Większość z nich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość aplastyczna

  Zespoły te występują coraz częściej, w związku ze stale zwiększającym się narażeniem współczesnego człowieka na liczne środki chemiczne o działaniu toksycznym oraz na energię promienistą. Styka się on z nimi zarówno w życiu codziennym (środki chemiczne w gospodarstwie domowym, środ-g ki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /5 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA BIAŁACZKA

  Jest to ostra choroba, charakteryzująca się nieodwracalnym rozrostem niedojrzałych komórek układu białokrwinkowego, komórek macierzystych, mieloblastów, promielocytów lub limfoblastów, które naciekają tkanki i narządy. Przebiega ona z wysoką gorączką, ciężką niedokrwistością i objawami skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 662

  praca w formacie txt

Do góry