Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA POSUROWICZA

  Etiologia i patogeneza. Choroba posurowi-cza jest ogólnoustrojowym odczynem, występującym po wprowadzeniu pozajelitowym, po raz pierwszy lub ponownie surowicy ob-cogatunkowej. Najczęstszą przyczyną wystąpienia choroby posurowiczej jest podanie w celach leczniczych lub zapobiegawczo surowicy przeciwtężcowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGIE POLEKOWE

  Etiologia i patogeneza. Alergeny lekowe mogą działać jako pełne antygeny (związki wieloeząsteczko we) lub mogą wykazywać działanie haptenów (proste związki chemiczne). Do leków*/ które są najczęściej przyczyną uczulenia, należą preparaty białkowe, jak surowice odpornościowe, surowice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY ALERGICZNE

  Zgodnie z definicją Międzynarodowego Komitetu Alergologicznego alergia jest nabytą, jakościowo zmienioną odczynowością żywych tkanek, wywołaną swoistym alergenem (1958 r.). Obecnie przyjmuje się; * że nadwrażliwość ustroju na określone alergeny jest ref ąikcją immunologiczną związaną z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALERGENY, PODZIAŁ I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

  Alergenem może być praktycznie każda substancja Mj? występująca powszechnie lub sporadycznie w środowisku człowieka Klnie-! zależnie od jej budowy chemicznej, drog{ wprowadzenia do ustroju »właściwości im-r’ munogennych. Alergeny mogą stanowić péMK ne antygeny (białka, połączenia więlocukrów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

  Iśtnieją 2 podstawowe typy immunologicznych reakcji; ustroju:nadwrażliwość typu natychmiastowego^w której objawy choro-t bowe występują natychmiast lub w krótkim czasie po zadziałaniu alergenem, inadwrażliwość typu opóźnionego, w której objawy alergiczne pojawiają się po 24 lub 48 godzinach po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA W CHOROBACH ZAKAŹNYCH

  Wśród ostrych chorób zakaźnych, przebiegających z powiększeniem śledziony, należy wymienić różne postacie durów, chorobę Banga, mononukleozę zakaźną, poza tym ropień śledziony, podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia.

  We wszystkich tych zespołach na czoło objawów klinicznych wysuwają się cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabyte skazy krwotoczne z niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia

  W skład „zespołu protrombiny” wchodzą czynniki krzepnięcia: II, VII, IX i X. Miejscem ich syntezy jest komórka miąższu wątroby, a kofaktorem syntezy — witamina K. Jest zatem zrozumiałe, że równoczesny niedobór tych czynników może występować w awitaminozie K, w przebiegu leczniczego stosowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPLENOMEGALIA ZASTOINOWA

  Jednym z najczęstszych zespołów chorobowych, przebiegających ze splenomegalią, jest nadciśnienie wrotne, spowodowane bądź marskością wątroby (blok wewnątrzwątrobo-wy), bądź zakrzepami w układzie żyły wrotnej (blok zewnątrzwątrobowy).

  W pierwszym przypadku występują przede wszystkim objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe

  Objawy kliniczne. Na skutek śródnaczy-niowej aktywacji krzepnięcia powstają mnogie zakrzepy w wielu naczyniach, a zawar-' tość biorących .w tym udział czynników (płytki, fibrynogen, czynnik V, VII, XII) ulega zmniejszeniu (koagulopątia z użycia), co powoduje występowanie skazy krwotocznej. Może ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TORBIELE, NOWOTWORY I INNE RZADKIE CHOROBY ŚLEDZIONY

  Torbiele powstają w śledzionie niezwykle rzadko. Mają one charakter pasożytniczy (najczęściej bąblowce) i niepasożytniczy (dwukrotnie rzadziej). Stanowią one wskazanie do splenektomii.

  Również pierwotne nowotwory śledziony należą do rzadkości. Mogą to być odosobnione chłoniaki lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /3 942

  praca w formacie txt

Do góry