Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jest odcinkiem przewodu pokarmowego o długości ok. 1m, w którym zachodzą procesy związane z końcową obróbką mas pokarmowych. Do okrężnicy przechodzi z jelita krętego ok. 1,5 litra płynnej papki pokarmowej na dobę. Główną funkcją jelita grubego jest resorpcja wody, jonów sodu, licznych soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki endokrynowe

  Stanowią grupę komórek rozproszonego systemu enteroendokrynowego. W jelicie cienkim lokalizują się zarówno w obrębie krypt, gruczołów Brunnera jak i w nabłonku kosmków. Wpływają na funkcje wydzielnicze gruczołów egzokrynowych oraz motorykę i ukrwienie poszczególnych odcinków cewy pokarmowej. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek robaczkowy

  Jest uchyłkiem jelita ślepego o długości około 8-9 cm i wykazuje podobną budowę warstwową do pozostałych odcinków jelita grubego. Porównując budowę obydwu tych odcinków dają się jednak zauważyć różnice w postaci mniejszej ilości krypt, znacznie niższych fałdów oraz w strukturze mięśniówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka właściwa błony śluzowej

  Zbudowana jest z tkanki łącznej siateczkowatej, w skład której wchodzi macierz proteoglikanowa w której zawarte są fibroblasty, włókna kolagenowe, srebrochłonne, liczne naczynia krwionośne, chłonne a także włókna nerwowe i komórki mięśniowe gładkie. Z uwagi na kontakt błony śluzowej z licznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica

  Odbytnica stanowi końcowy odcinek jelita grubego i składa się z dwóch części: górnej – odbytnicy właściwej o długości około 15 cm i dolnej – kanału odbytu, liczącego około 3 cm. Pokryta jest błoną śluzową, która aż do połowy kanału odbytu wyścielona jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka mięśniowa błony śluzowej

  Blaszkę mięśniową błony śluzowej tworzą dwie warstwy komórek mięśniowych gładkich. Wewnętrzna zbudowana jest z miocytów ułożonych okrężnie, natomiast zewnętrzna zawiera miocyty układające się podłużnie wzdłuż długiej osi jelita.  

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariera ochronna błony śluzowej przewodu pokarmowego

  Błona śluzowa przewodu pokarmowego narażona jest w znacznym stopniu na działanie patogenów i antygenów pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, które dostarczane są wraz z pokarmem (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty oraz alergeny pokarmowe), jak i wewnętrznego ze względu na obecność flory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmki jelitowe

  Są strukturami typowymi dla jelita cienkiego, a funkcja ich związana jest głównie z resorpcją składników pokarmowych. Mają postać palczastych uwypukleń blaszki właściwej błony śluzowej wraz z leżącym na jej powierzchni nabłonkiem walcowatym.

  W obrębie nabłonka występują przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limfocyty śródnabłonkowe

  Ponad 90% limfocytów śródnabłonkowych należy do populacji limfocytów T. Stanowią pulę rozproszonych komórek lokalizujących się pomiędzy pozostałymi komórkami nabłonkowymi. Układają się najczęściej poniżej linii jąder komórek nabłonka sąsiadujących z limfocytami. Najwięcej limfocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki Panetha

  Komórki Panetha lokalizują się w dolnych częściach krypt jelitowych. Posiadają rozbudowaną szorstką siateczkę śródplazmatyczną, aparat Golgiego oraz charakterystyczne ziarnistości kwasochłonne zlokalizowane w przyszczytowej części cytoplazmy. Komórkom Panetha przypisuje się rolę w reakcjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /908

  praca w formacie txt

Do góry