Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gruczoł łojowy

  Gruczoły łojowe w znacznej większości towarzyszą mieszkom włosowym. Histologicznie typowy gruczoł łojowy ma budowę pęcherzykową , jest pojedynczy lub rozgałęziony. Komórki wydzielnicze układają się w liczne warstwy, tworząc typ gruczołu wielopokładowego. Komórki, które leżą w gruczole łojowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki Langerhansa

  Są to komórki występujące we wszystkich warstwach naskórka, ale szczególnie dobrze widoczne w warstwie kolczystej. Znajdują się one również w obrębie górnych pokładów skóry właściwej, w okolicy drobnych naczyń krwionośnych.

  Są to komórki kształtu nieregularnego, z wyraźnym jądrem komórkowym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudki limfatyczne (chłonne) nieotorbione

  Grudki limfatyczne nieotorbione (nie majce torebki) występują pojedynczo (grudki limfatyczne samotne) lub w skupiskach (grudki limfatyczne skupione) w tkance łącznej włóknistej tworząc tzw. tkankę limfatyczną błony śluzowej. Występuje ona głównie w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, dróg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /3 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł limfatyczny

  Węzły chłonne są obwodowym narządem limfatycznym, leżącym na przebiegu naczyń limfatycznych. Zwykle przyjmują kształt nerkowaty i mierzą od kilku do 20mm. Naczynia chłonne doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej.

  W węźle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy limfocytów

  Pod względem typu receptora antygenowego (T cell receptors, TCR) limfocyty można podzielić na:

  TCR-2+ (90% limfocytów T krążących we krwi)

  TCR-1+, stanowiących pozostałą ilość limfocytów T

  Pod względem czynnościowym limfocyty T możemy podzielić na:

  Limfocyty T pomocnicze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śledziona

  Śledziona jest największym, obwodowym narządem limfatycznym. Leży na przebiegu naczyń krwionośnych, które w samym narządzie tworzą silnie rozbudowaną sieć naczyń krwionośnych stanowiących zasadniczy element budowy tego narządu. Stąd też jest określenie śledziony jako narządu krwiolimfatycznego. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /5 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główny układ zgodności tkankowej

  Główny układ antygenów zgodności tkankowej (major histocompatibility complex, MHC, HLA) składa się z różniących się osobniczo glikoprotein stanowiących składnik błon komórkowych. W skład tego układu wchodzą cząstki MHC klasy I, występujące na powierzchni wszystkich komórek jądrzastych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Narząd ten jest zlokalizowana w górnym, przednim śródpiersiu. W przeciwieństwie do innych narządów limfatycznych, które powstają z mezodermy, grasica rozwija się zarówno z mezodermy jak i endodermy. Z tej drugiej wytwarza się nabłonek endodermalny stanowiący zrąb narządu. Grasica jest otoczona torebką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bariera krew - grasica

  W przeciwieństwie do obwodowych narządów limfatycznych grasica nie ułatwia, a wręcz utrudnia kontakt limfocytów z antygenami, które dostały się do krwi lub limfy.

  Naczynia krwionośne wnikają do grasicy od strony torebki wzdłuż przegród łącznotkankowych. Kora zrazików zawiera wyłącznie naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormony grasicy

  Z grasicy wyizolowano kilkanaście różnych czynników określanych wspólnym mianem hormonów grasicy. Należą do nich między innymi: tymozyna, tymopoetyna, tymulina, tymopentyna, tymostymulina czy grasiczy czynnik humoralny. Wszystkie one są wytwarzane przez komórki nabłonkowe i indukują różnicowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry