Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Śródkostna

  Śródkostna pokrywa kości od strony jamy szpikowej. Składa się z warstwy komórek osteogennych.

  Brak na powierzchni kości okostnej lub śródkostnej powoduje gromadzenie się osteoklastów i niszczenie kości.  

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy tkanki kostnej

  W zależności od ułożenia włókien wyróżnia się następujące typy tkanki kostnej:

  grubowłóknistą, czyli splotowatą

  drobnowłóknistą, czyli blaszkowatą.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTNIENIE (powstawanie kości)

  Wyróżnia się dwa typy kostnienia:

  kostnienie na podłożu mezenchymatycznym (łącznotkankowym, błoniastym)

  kostnienie na podłożu chrzęstnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Substancja międzykomórkowa chrząstki

  Substancja międzykomórkowa tkanki chrzęstnej zbudowana jest z jednorodnej substancji podstawowej i włókien. Głównymi składnikami substancji podstawowej są kwas hialuronowy oraz proteoglikany bogate w chondroitynosiarczany (chondroityna A i C) i siarczan keratanu. Substancja podstawowa ma też dużo chlorku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki osteogenne

  Komórki osteogenne powstają z komórek pierwotnej mezenchymy. Różnicują się w osteoblasty i chondroblasty. W dojrzałej kości są one w stanie spoczynku i występują w okostnej, śródkostnej tworząc warstwy kambialne, wyścielają kanały Haversa.

  W postaci jednej warstwy spłaszczonych, wrzecionowatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka szklista

  Jest najczęściej występującą chrząstką w organizmie człowieka. Występuje w:

  okresie zarodkowym i płodowym, tworząc modele chrzęstne prawie całego szkieletu,

  okresie rozwojowym występuje na granicy nasady i trzonu, dzięki czemu możliwy jest wzrost kości na długość (do ok. 22 roku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoblasty

  Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze biorą udział w syntezie składników organicznych substancji międzykomórkowej kości. Syntetyzują kolagen typu I, glikozaminoglikany i proteoglikany. Uczestniczą także w procesie mineralizacji tkanki kostnej.

  W stanie nieaktywnym osteoblasty przyjmują postać komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka włóknista

  Chrząstka włóknista występuje w:

  krążkach międzykręgowych,

  spojeniu łonowym,

  miejscu przyczepu ścięgien i więzadeł do kości, np. w miejscu przyczepu więzadła obłego kości udowej,

  chrząstkach śródstawowych.

  Cechą charakteryzującą chrząstkę włóknistą jest mała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteocyty

  Osteocyty, czyli komórki kostne występują w dojrzałej tkance kostnej. Leżą one w jamkach kostnych i są ze wszystkich stron otoczone substancją międzykomórkową. Łączą się ze sobą i komunikują za pomocą licznych wypustek cytoplazmatycznych biegnących w kanalikach kostnych. Między wypustkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka sprężysta (siatkowata)

  Chrząstka sprężysta występuje w:

  małżowinie usznej,

  przewodzie słuchowym zewnętrznym,

  trąbce słuchowej Eustachiusza,

  małych chrząstkach krtani (chrząstka różowata, klinowata, wyrostek głosowy chrząstki nalewkowatej),

  nagłośni,

  ścianie małych oskrzeli.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry