Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Szyjka macicy

  Szyjka jest dolną częścią macicy wchodzącą do pochwy. Jej światło tworzy kanał szyjki otwierający się do pochwy ujściem zewnętrznym, a do jamy macicy ujściem wewnętrznym.

  Nabłonek pokrywający szyjkę macicy to nabłonek jednowarstwowy walcowaty z licznymi komórkami wydzielniczymi i nielicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajowód

  Jajowód jest parzystym przewodem (o długości 10-15 cm), który rozpoczyna się w pobliżu jajnika otwartym końcem tworzącym ujście brzuszne, a kończy w jamie macicy przebiegającą przez jej mięśniówkę zwężoną częścią zwieńczoną ujściem macicznym. W jajowodzie wyróżnia się cztery części, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /7 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochwa

  Pochwa jest kanałem łącznotkankowo-mięśniowym, który łączy szyjkę macicy z przedsionkiem pochwy. Jej górna część otaczająca szyjkę macicy tworzy sklepienie pochwy. Ściany pochwy charakteryzują się dużą rozciągliwością, a w zwykłych warunkach są zapadnięte. Mają budowę warstwową i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /7 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macica

  Macica jest nieparzystym narządem o charakterze mięśniowym, do którego uchodzą jajowody. W ścianie i świetle macicy rozwija się zarodek, a następnie płód. Anatomicznie macica dzieli się na:

  trzon – znajdujące się tu światło macicy ma w przekroju czołowym kształt trójkąta i nosi nazwę jamy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciałko żółte

  Po jajeczkowaniu w wyniku działania LH pozostałość po pęcherzyku jajnikowym przekształca się w ciałko żółte. W jego powstawaniu uczestniczą przede wszystkim komórki warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka oraz pozostała część komórek pęcherzykowych. W zależności od tego, czy doszło do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /5 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa macicy

  Na powierzchni błony śluzowej macicy występuje nabłonek jednowarstwowy walcowaty (przed okresem dojrzewania płciowego jest to nabłonek jednowarstwowy sześcienny, który następnie ulega podwyższeniu) leżący na błonie podstawnej. W nabłonku wyróżniamy: komórki nieurzęsione o charakterze gruczołowym i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrezja pęcherzyków

  Atrezja, czyli zanikanie pęcherzyków jajnikowych może mieć miejsce na każdym etapie rozwoju pęcherzyka. Proces ten dotyczy ok. 99% pęcherzyków i występuje najczęściej w okresie płodowym, a także w latach poprzedzających osiągnięcie dojrzałości płciowej (atrezji ulegają wtedy pęcherzyki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl menstruacyjny

  Cykl menstruacyjny (miesiączkowy) występuje u kobiet w okresie dojrzałości płciowej i polega na cyklicznych zmianach błony śluzowej macicy powtarzających się, co około 28 dni. Przebieg cyklu miesiączkowego jest zależny od zmian hormonalnych towarzyszących cyklowi jajnikowemu. Wraz ze zmianami błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /5 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł śródmiąższowy jajnika

  Przerost komórek warstwy wewnętrznej osłonki pęcherzyka prowadzi do powstania komórek śródmiąższowych jajnika. Ich grupy leżące pomiędzy komórkami zrębu jajnika są nazywane gruczołem śródmiąższowym jajnika. Głównym zadaniem tego gruczołu jest produkcja i wydzielanie estrogenów. Komórki gruczołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyk dojrzały

  Pęcherzyk jajnikowy dojrzały (czasem nazywany pęcherzykiem Graafa) ma średnicę ok. 10 mm i tworzy uwypuklenie na powierzchni jajnika. Część centralną pęcherzyka dojrzałego zajmuje jama pęcherzyka wypełniona płynem pęcherzykowym. Komórka jajowa, która przed jajeczkowaniem jest już owocytem II rzędu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt

Do góry