Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

  Są to mięśnie szczątkowe. Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice głowy i szyi

  Tętnica szyjna wspólna jest największą tętnicą szyi. Nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna rozpoczyna się w miejscu rozdwojenia pnia ramienno-głowowego z tyłu od stawu mostkowo-obojczykowego prawego. W jej przebiegu wyróżnia się tylko część szyjną. Lewa tętnica szyjna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy

  powięź policzkowo-gardłowa pokrywa od zewnątrz mięsień policzkowy, ku tyłowi tworzy szew skrzydłowo-uchwowy i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię mięśni gardła

  powięź skroniowa pokrywa mięsień skroniowy i jest rozpięta między łukiem jarzmowym a kresą skroniową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi

  Węzły chłonne głowy

  Węzły chłonne potyliczne położone na poziomie kresy karkowej górnej

  Węzły chłonne zamałżowinowe leżące ku tyłowi od małżowiny usznej

  Węzły chłonne przyusznicze układające się w dwóch warstwach (powierzchowne i głębokie)

  Węzły chłonne policzkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie głowy. Mięśnie żucia

  Tworzą wspólną grupę czynnościową, wpływając na ruchy żuchwy, są też wspólną grupą rozwojową, ponieważ pochodzą z mięśniówki I łuku gardłowego unerwionego przez trzecią gałąź nerwu trójdzielnego – nerw żuchwowy

  mięsień skroniowy rozpoczyna się na kresie skroniowej dolnej, na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie sklepienia czaszki

  Mięsień naczaszny, składa się z mięśnia potyliczno-czołowego i skroniowo-ciemieniowego, połączonych płaskim rozcięgnem tworzącym czepiec ścięgnisty. Brzusiec mięśnia potyliczno-czołowego rozpoczyna się na bocznych częściach kresy karkowej najwyższej i kończy się we włóknach czepca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi. Powierzchowne mięśnie szyi

  mięsień szeroki szyi przyczepia się początkowo do tkanki podskórnej w okolicy obojczykowej na poziomie 2-3 żebra, biegnie do powięzi przyusznico-żwaczowej, przyczepiając się do dolnego brzegu żuchwy, wplata sięw mięsień czworoboczny wargi dolnej i mięsień okrężny ust. Unerwiony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głowy

  Biorą początek w sieci żylnej sklepienia czaszki, z której obustronnie biegną cztery pnie żylne: żyła twarzowa, żyła skroniowa powierzchowna, żyła uszna tylna i żyła potyliczna. Żyła twarzowa odprowadza krew do żyły szyjnej wewnętrznej, żyła uszna tylna zaś oraz żyła potyliczna prowadzą krew...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły szyi – powierzchowne

  Żyła szyjna zewnętrzna – rozpoczyna się za małzowiną uszną, poniżej ślinianki przyusznej i powstaje z połączenia dwóch korzeni: przedniego i tylnego.

  Zyła szyjna przednia – rozpoczyna się w okolicy podbródkowej i początkowo przebiega na blaszce powierzchownej powięzi szyjnej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice topograficzne głowy i szyi

  W obrębie szyi można wyróżnć szyję właściwą oraz kark. Okolica szyi właściwej jest ograniczona od góry dolnym brzegiem żuchwy, od dołu górnym brzegiem obojczyka i wcięciem szyjnym mostka. Granicą karku od przodu jest linia przebiegająca wzdłuż przedniego brzegu męśnia czworobocznego, od dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt

Do góry