Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zawartość jamy pachowej

  Najbardziej powierzchownie w tkance tłuszczowej znajdują się naczynia i węzły chłonne. W jamie pachowej wyróżnia się kilka grup węzłów chłonnych. Węzły chłonne piersiowe zbierają chłonkę z gruczołu sutkowego oraz ściany klatki piersiowej. Węzły chłonne boczne leżą pod powięzią w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Splot ramienny

  Powstaje z gałęzi przednich nerwów rdzeniowych C5-Th1. Przechodzi on nad tętnicą podobojczykową przez szczelinę tylną mięśni pochyłych, która jest trójkątną przestrzenią ograniczoną z przodu mięśniem pochyłym przednim, a z tyłu mięsniem pochyłym środkowym, a od dołu pierwszym żebrem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ramię

  Ograniczają je od góry fałdy pachowe, a od dołu linia przebiegająca powyżej nadkłykcia przyśrodkowego i bocznego kości ramiennej. Na ramieniu można wyróżnić dwie okolice – przednią i tylną. Kształt ramienia zależy od rozwoju mięśni tkanki podskórnej. Na bocznej i przyśrodkowej powierzchni ramienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź ramienia

  U góry łączy sięz powięzią dołu pachowego, tworzy przegrodę międzymięśniową boczną, przytwierdzającą się do kości ramiennej od guzowatości naramiennej do nadkłykcia bocznego, i przyśrodkową od mięśnia kruczo-ramiennego do nadkłykcia przyśrodkowego. Obie te przegrody oddzielają grupę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt obojczykowo - piersiowy

  Między obojczykiem, mięśniem naramiennym i mięśniem piersiowym większym występuje niewielka trójkątna przestrzeń pozbawiona mięśni, pokryta powięzią i cienką skórą. W trójkącie tym znajdują się żyła odpromieniowa, tętnica i yła piersiowa barkowa, naczynia i węzły chłonne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie ramienia – grupa tylna

  Mięsień trójgłowy ramienia ma trzy głowy. Głowa długa przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki, głowa boczna i przyśrodkowa do trzonu kości ramiennej. Wszystkie trzy głowy kończą się wspólniena powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej. Unerwia je nerw promieniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół podobojczykowy

  Ograniczony jest od góry obojczykiem i sięga do mostka. Bocznie od okolicy barkowej oddziela go bruzda znajdująca się między mięśniem naramiennym a mięśniem piersiowym większym, w której przebiega żyła odpromieniowa. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościec części wolnej kończyny górnej

  Kość ramienna to typowa kość długa, największa spośród kości kończyny górnej. Koniec bliższy ma kształt głowy, na której znajduje się powierzchnia stawowa łącząca się z odpowiednią powierzchnią stawową łopatki. Na obrzeżu powierzchni stawowej znajduje się szyjka anatomiczna, tuż za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /7 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości kończyny górnej

  Stawy obręczy kończyny górnej.

  Staw mostkowo-obojczykowy jest jedynym połączeniem stawowym kończyny górnej z tułowiem. Anatomicznie jest on stawem nieregularnym, czynnościowo stawem wieloosiowym, zbliżonym do kulistego, co zawdzięcza obecności dość grubego krążka stawowego. Staw ten tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /9 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśne obręczy kończyny górnej

  Mięsień naramienny – ma trzy części; część obojczykowa rozpoczyna się na końcu barkowym łopatki, część barkowa rozpoczyna się na wyrostku barkowym, część grzebieniowa rozpoczyna sięna grzebieniu łopatki; wszystkie części kończą się wspólnie na guzowatości naramiennej. Mięsień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt

Do góry