Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powięzie stopy

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy, będąca przedłużeniem powięzi goleni

  Powięź grzbietowa głeboka stopy

  Powięź podeszwowa głęboka stopy

  Powięź podeszowa powierzchowna stopy

  Rozcięgno podeszwowe przebiegające od guza piętowego i dzielące sięna pięć odnóg dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw strzałkowy powierzchowny

  Jest końcową gałęzią nerwu strzałkowego wspólnego. Zstępuje w grupie bocznej mięśni goleni, następnie między tymi mięśniami a mięśniem prostownikiem palców długim. Oddaje gałęzie mięśniowe do mięśni strzałkowych i w dolnej części goleni, na powięzi, dzieli się na nerw skórny grzbietowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły powierzchowne stopy

  Tworzą dwa łuki żylne: grzbietowy i podeszwowy oraz posiadają dwie sieci żylne: grzbietową i podeszwową. Łuki żylne łączą żyły brzeżne przyśrodkową i boczną, które są zakończeniami sieci grzbietowej. Żyły brzeżne przedłużają sę w żyłę odpiszczelową i żyłę odstrzałkową.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw piszczelowy

  Najczęściej rozpoczyna się w dole podkolanowym, przez który przebiega centralnie wraz z tętnicą i żyłą podkolanową, współtworząc powrózek naczyniowo-nerwowy. Następnie przebiega pod łukiem ścięgnistym mięśnia płaszczkowatego. Wchodzi pomiędzy grupę powierzchowną i głęboką mięśni zginaczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głębokie stopy

  Odpowiadają układowi tętniczemu i wstępują zwykle w liczbie dwóch. Zalicza się do nich żyły: grzbietowe stopy, podeszwowe boczne, podeszwowe przyśrodkowe, podeszwowe śródstopia. Tworzą one łuk żylny podeszwowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia – grupa przednia

  Mięsień piszczelowy przedni rozpoczyna się na kłykciu bocznym i górnych dwóch trzecich powierzchni bocznej piszczeli. Kończy go powierzchnia podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej i podstawa I kości śródstopia. Unerwiony przez nerw strzałkowy głęboki. Zgina grzbietowo stopęi odwraca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  Jest przedłużeniem tętnicy piszczelowej przedniej. Rozpoczyna się na wysokości troczka dolnego prostowników i przebiega w pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia, gdzie dzieli się na tętnicę grzbietową I śródstopia i podeszwową głęboką. Oddaje ona tętnice: przyśrodkowe stępu, boczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podudzia – grupa boczna

  Mięsień strzałkowy długi rozpoczyna się na kłykciu bocznym piszczeli, torebce stawu piszczelowo-strzałkowego, głoie kości strzałki i pwierzchni bocznej, przegrodzie międzymięśniowej przedniej i tylnej goleni. Kończy go kość klinowata przyśrodkowa, guzowatość I kości śródstopia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły głębokie goleni

  Towarzyszą tętnicom, jako żyły piszczelowe przednie i tylne oraz strzałkowe. Biegną we wspólnej pochewce z tętnicami. Żyły piszczelowe przednie i strzałkowe położone są na błonie międzykostnej bocznej. Łatwo ulegają uszkodzeniom przy złamaniu strzałki. 

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie skóry podudzia

  Przednio-przyśrodkową powierzchnię skóry goleni unerwia nerw udowo-goleniowy, który pochodzi od nerwu udowego. Boczną i przednio-boczną powierzchnię skóry goleni unerwia nerw strzałkowy wspólny. Tylną powierzchnię skóry podudzia zaopatruje nerw piszczelowy, który zespala się z nerwem skórnym bocznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry