Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  LAMBLIOZA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

  Lamblioza jest jedną ż najczęstszych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Można przyjąć, iż ok. 5% ludności w Polsce jest zarażone tym pasożytem. Zakażenie dróg żółciowych wiciowcem (Lamblia intestinalis) powoduje często długotrwałe dolegliwości. Zakażenie następuje w wyniku spożycia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyskinezy dróg żółciowych

  Określenie. Dyskinezy dróg żółciowych, o-kreślane dawniej jako nerwice układu żółciowego, stanowią choroby, w których występują zaburzenia czynności ruchowej pęcherzyka żółciowego i zwieraczy dróg żółciowych. Rozpoznanie dyskinezy dróg żółciowych wymaga uprzedniego wyłączenia organicznych chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /21.11.2013 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH

  Zapalenie to może mieć różny przebieg, o-braz anatomopatologiczny i kliniczny. Dla lekarza praktyka najważniejszą postacią jest wtórne zapalenie dróg żółciowych. Postać ta rozwija się w następstwie zmniejszonej, o-graniczonej drożności dróg żółciowych ze-wnątrzwątrobowych, co powoduje zastój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTACZKI POLEKOWE

  W zasadzie dla celów praktycznych odróżnić można 2 zasadnicze grupy polekowych uszkodzeń wątroby. Pierwszą, w której czyn-* nik hepatotoksyczny doprowadza do zastoju wewnątrzwątrobowego żółci — typ chole-statyczny, oraz drugą, związaną z powstawaniem zmian w miąższu wątroby w postaci ognisk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamica żółciowa

  Określenie. Kamica żółciowa polega na wytrącaniu się w drogach żółciowych złogów z prawidłowych składników żółci (cholesterol i inne lipidowe składniki żółci, bilirubina, wapń). Przyjmuje się, iż ok. 10% ludzi jest „nosicielami” kamieni. Około 40— —50% kamieni ma dostateczną ilość wapnia, aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /13 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żółtaczki miąższowe

  Ten typ uszkodzeń wątroby wywołać mogą iproniazyd, preparaty rtęciowe, jodowe, bizmutowe, niektóre antybiotyki stosowane w dużych dawkach, rifampicyna, pewne leki cytostatyczne i antymitotyczne, niektóre leki przeciwprątkowe, środki przeciwczerwiowe i przeciwzimnicże. Lista leków z tej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /2 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPÓŁ PO WYCIĘCIU PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

  U pewnej liczby pacjentów po przebytym zabiegu operacyjnym nadal utrzymują się mniej lub bardziej nasilone dolegliwości. Przed laty dolegliwości te wiązano z wypadnięciem czynności, jaką spełniał pęcherzyk żółciowy. Obecnie'nie można przyjąć takiego rozumowania, gdyż brak pęcherzyka nie powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /3 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK WĄTROBY

  Pierwotny rak wątroby jest bardzo rzadko spotykany. Zdarza się on zwykle u mężczyzn w starszym wieku. Stosunkowo często rozwija się u chorych z marskością wątroby. Do rozwoju pierwotnego raka wątroby usposabiają stany zapalne dróg żółciowych, wątroby, pasożyty, niedożywienie, wpływ związków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /4 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenia pęcherzyka żółciowego

  Zapalenia pęcherzyka żółciowego wywołane są zakażeniami oraz czynnikami toksycznymi. W ogromnej większości przypadków zapalenie nie ogranicza się tylko do pęcherzyka, lecz obejmuje także drogi żółciowe. Zapalenie rozwija się prawie zawsze w przypadkach kamicy, zastoju żółci. Zapalenie bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego

  Etiologia. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego spowodowane jest najczęściej przez kamienie żółciowe, zwłaszcza usadowione w przewodzie pęcherzykowym. W pewnych przypadkach przyczyną ostrego zapalenia może być skręt pęcherzyka. Wydaje się u-dokumentowane, iż w początkowym okresie choroby czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013 Znaków /7 312

  praca w formacie txt

Do góry