Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  MIESZANA CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ

  Opisana pod powyższą nazwą przez Shar-pa w 1972 r. jednostka chorobowa grupuje niektóre objawy 3 innych chorób: twardziny układowej, i zapalenia skórno-mięśniowego i tocznia układowego. Cechą wyróżniającą jest, obok niewystępowania poważnych objawów nerkowych, obecność w surowicy chorych w wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GUZKOWEZAPALENIE TĘTNIC (G.Z.T.). ZAPALENIE WIELOTĘTNICZE

  Jest to jedna z uogólnionych, a tym samym najcięższych postaci autoimmunolo-gicznego zapalenia tętnic. Występować może u obu płci i w każdym wieku, jednakże zdarza się 3 razy częściej u mężczyzn i najczęściej rozpoczyna się pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Wydaje się, że choroba stała się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ziarniniak Wegenera

  W chorobie tej objawy rozpoczynają się szczególnie często od ropno-krwawej wydzieliny z nosa w wyniku ulegającej martwicy ziarniny jamy nosowo-gardłowej. Zmiany ze skłonnością do martwicy mają też szczególną predylekcję do płuc i nerek. Częstym objawem jest wysoka eozynofilia.

  Zespół luku aorty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polymyalgia rheumatica

  Choroba ta występująca, podobnie jak wyżej wymieniona, u ludzi starych i bardzo starych ma z nią duże powiązanie patogenetyczne, a czasem występuje równolegle. Mimo braku objawów klinicznych biopsja gałązki tętnicy skroniowej pozwala wykryć w niej w znacznym odsetku przypadków nacieki komórek zapalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie zapaleń wielotętniczych

  Należy przeprowadzić analizę, czy któryś z wcześniej podawanych choremu leków nie miął działania wyzwalającego chorobę i odstawić go.

  Leczenie guzkowego zapalenia tętnic wymaga długotrwałego podawania kortykoste-roidów (Encorton) i leków immunosupresyj-nych, takich jak cyklofosfamid (100 mg/dz.)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gościec stawowy

  Jest to rzadko występująca choroba o nie znanej przyczynie. Polega na nagłym wystę* powaniu bólu, obrzęku i zaczerwienieniu stawu. Choroba ustępuje bez śladu po kilku godzinach lub najwyżej 1—2 dniach. Najfl częścięg( ból umiejscawia się w stawach palS ców rąk, ale może też dotyczyć grzbietu ręki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁADOWE CHOROBY TKANKi ŁĄCZNEJ (KOLAGENOZY)

  Do grupy tej zaliczaliśmy: toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielotętnicze (guzkowe zapalenie tętnie i inne postacie zapalenia tętnic łącznie z polymyalgia rheuma-tica),zapalenie skórno-mięśniowę; twardzinę układową, 'mieszaną chorobę tkanki łącznej, nawracające zapalenie chrząstek, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuszczycowe zapalenie stawów

  Łuszczyca występuje u osób cierpiących na przewlekłe zapalenie stawów wielokrotnie częściej, niżby to wynikało z prawdopodobieństwa przypadkowego współistnienia każdej z tych chorób z osobna. Uważamy więc, że chodzi tu o odrębny, swoisty zespół.

  Choroba zdarza się nieco częściej u mężczyzn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  choroba Crohna

  Dolegliwości stawowe towarzyszą w ok. 10% przypadków colitis ulcerosa. W przeszło połowie tych przypadków zmiany przypominają reumatoidalne zapalenie stawów: zajęte są najczęściej stawy kolanowe, skokowe, rzadziej wszystkie inne stawy. W */« tych przypadków występuje też rumień guzowaty (erythema...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Reitera

  Określenie. Jest to zespół podostrego zapalenia stawów, zapalenia cewki moczowej i zapalenia spojówek o prawdopodobnie zakaźnej etiologii. Przynajmniej w części przypadków udowodniono rolę etiologiczną drobnoustroju Bedsonia. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, w których nie wykluczone jest zakażenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /4 167

  praca w formacie txt

Do góry