Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Włókniako-mięsak

  Włókniako-mięsak (fibro-sarcoma), spotykany rzadko, występuje w wieku 25—^0 lat. Dotyczy okolicy nasad kości długich, kości czaszki, kręgów. Czasem miewa otoczkę, co jest prognostycznie korzystniejsze.

  Leczenie operacyjne radykalne.

   

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie biopsji w diagnostyce neurologicznej

  Najczęściej wykonuje się biopsję mięśniową, która pozwala w wątpliwych przypadkach odróżnić zanik mięśnia zależny od uszkodzenia neuronu obwodowego od zaniku tzw. pierwotnego. Badanie biopsyjne pozwala też na rozpoznanie procesu zapalnego mięśnia lub tkanki łącznej. W niektórych stanach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi (plasmocytoma, myeloma multiplex). Jest to jedna z częstszych postaci pierwotnych nowotworów kości, występujących po 45—50 roku życia. Cechą komórek guza jest wytwarzanie monoklonalnego białka, które można wykazać w surowicy, a czasem i w moczu. Guzy, występujące pojedynczo lub mnogo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Udarem nazywamy mniej lub bardziej nagłe upośledzenie na pewnym obszarze krążenia mózgowego, przy czym może ono nastąpić wskutek zmian organicznych lub czynnościowych.

  Do organicznych zmian należy np. zakrzep naczynia mózgowego, zator naczynia mózgowego, przerwanie ściany naczynia. Przejściowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kończyn górnych

  Badanie kończyn górnych polega na ustaleniu, czy badany jest praworęczny, na o-kreśleniu stanu trofiki, ewentualnych deformacji, stwierdzeniu ewentualnego zaniku mięśni, drżeń wiązkowych, ustawienia i ruchów mimowolnych, ruchomości czynnej i biernej, na określeniu siły poszczególnych grup mięśniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie płynu mózgowo-- rdzeniowego

  Jest to badanie podstawowe. W warunkach szpitalnych wykonujemy je w każdej chorobie neurologicznej poza tymi, w których istnieją wyraźne przeciwwskazania do nakłucia (np. podejrzenie guza tylnej jamy czaszkowej, gruźlica lędźwiowego odcinka kręgosłupa).

  Nakłucie wykonuje się w ułożeniu chorego na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy złośliwe kośći

  Odróżniamy guzy pierwotne — mięsaki, i wtórne — przerzuty raka. Guzy pierwotne złośliwe kości powstają zwykle w okresie wzrostu. U dorosłych zdarzają się na tle choroby Pageta, dysplazji włóknistej kości i jako zezłośliwienie guzów łagodnych. Najczęstsze jest umiejscowienie w okolicy przynasa-dowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzęstniak (chondroma)

  Chrzęstniak (chondroma), występuje niekiedy już w wieku 5—10 lat, ale najczęściej między 20 a 30 rokiem życia. Najczęstsze umiejscowienie: paliczki, kości śródręcza. Radiologicznie stwierdza się wewnątrz kości dobrze ograniczony ubytek z ciemniejszą o-toczką, niekiedy rozdymający zarys kości. Guzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz łagodny olbrzymiokomórkowy

  Guz łagodny olbrzymiokomórkowy (tumor gigantocellularis) występuje prawie wyłącznie u dorosłych (20—30 lat), często po urazie. Umiejscowienia: dolny odcinek uda, górny odcinek piszczeli, dolny odcinek kości promieniowej, szczególnie nasada. Z reguły jest to guz pojedynczy, jedno- lub wieloko-morowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczyniak kości jamisty

  Naczyniak kości jamisty (angioma caver-nosum) występuje najczęściej w kręgach, czaszce i w okolicy nasad kości długich. Naczyniak trzonu może przebiegać bezobjawo-wo, ale może też doprowadzić do zapadnięcia się kręgu i ucisku rdzenia.

  Leczenie polega na naświetlaniu kręgu dużą dawką promieni X;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry